11 de nov. 2011

NO CONSENTIREM LA DESTRUCCIÓ DE L ’EDIFICI DE L’ASAI

ARCA DIU “BASTA” A LA CONTINUADA DESTRUCCIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC DE CIUTAT.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma es troba amb l’oposició més rotunda d’ARCA en les seves pretensions d’autoritzar la demolició de l’edifici històric de Can Roca Suau, també conegut com l’edifici de l’Asai, a la plaça de la Porta Santa Catalina.

Des d’ARCA manifestam la nostra indignació davant la insensibilitat i manca de rigor.

La Comissió de Centre Històric i Catàleg a finals de l’any 2009 va prohibir la demolició i va obligar a la seva conservació.

La nostra legislació sobre Patrimoni Històric, preveu el manteniment de l’estructura urbana i arquitectònica dels conjunts històrics, les eventuals demolicions només es poden justificar, de manera excepcional i tan sols si és per millorar el conjunt . La llei, amb aquest plantejament el que pretén és preservar “ l’autenticitat “ del nostres conjunts històrics i que no siguin decorats de cartó pedra. L’aplicació d’aquesta normativa i de la pròpia del PGOU de Palma, fou la que dugué als tècnics de la Comissió de Centre Històric i Catàleg a no autoritzar la demolició de l’edifici conegut com de l’Assai.

Motius més que suficients per a la conservació:

1º. Es tracta d’un edifici històric seu de la Fàbrica Roca dels licors Suau dels més antics de la plaça de la Porta de Santa Catalina i un dels pocs edilicis, al centre històric que encara conserva el magatzem industrial.

2º.- A més la seva façana i resta d’edificació és un bon exemple d’edificació pròpia d’edifici plurifamiliar burgués del segle XIX i principis del XX.

3º.- A més, la seva situació fa pensar que es pugui assentar a sobre de les murades medievals confrontant amb l’antic hort d’en Moranta.

4º.- I finalment, NO HI HA CAP JUSTIFICACIÓ que permeti la seva destrucció per a millorar l’entorn i molt manco que contribueixi a millorar la conservació del centre històric.

Dos anys després de fracassar amb les seves intencions destructives, ara la promotora, aprofitant el canvi de govern municipal, ho torna a intentar. Els interessos generals en qualsevol cas estan per sobre de les ambicions especulatives. El paisatge urbà de la plaça de la Porta de Santa Catalina s’ha de conservar. Ja hem tingut prou pèrdues imperdonables com la de Can Sales.

La curtor de mires de determinats promotors no han de trobar-se amplificada pels polítics. La rehabilitació i l’autenticitat del nostre Centre Històric és allò que atreu a determinats compradors i al turisme. Per tant són garantia de llocs de feina i futur econòmic. El contrari és destrucció i vulgaritat.