24 de nov. 2011

ARCA ha instat a l’Ajuntament de Palma a través de la Comissió de Centre Històric i Catèleg a actuar per evitar més degradació de Son Cabrer.

Des de 2007 la nostra entitat ve advertint i demanant contundència a l’Ajuntament i al Consell de Mallorca davant un evident abandonament d’unes cases històriques.

Els forats escandalosos de les teulades i l’actuació del vandalisme és obvia. Ara volem fets i seguretat jurídica pel Patrimoni.

Les cases estan protegides amb un nivell B (protecció estructural) pel Catàleg d’Edificis Protegits de Palma.
Aquesta protecció obliga a mantenir l’estructura de l’immoble. Els actuals propietaris tenen l’obligació de conservar aquesta cases de gran trajectòria històrica.
Les cases de Son Cabrer s’han anat conformant al llarg de segles. Existeixen anotacions històriques de la finca des d’abans de la conquesta.
Les Cases de possessió daten del segle XVIII, amb posteriors modificacions. És de planta i alçada heterogènia des de una fins a tres segons el mòdul.
El cos principal correspon a les estàncies dels senyors i és de quatre aiguavessos i tres alçaries. S’hi afegeixen dos cossos perpendiculars a ambdós costats, d’usos agropecuaris.
Sabem per informació publicada que a la façana principal destaca el portal d’arc de mig punt i la finestra balconera de damunt. Al braç de llevant destaca, exteriorment, un rellotge de sol. Justificació completaInteriorment, són interessants les dues crugies cobertes amb voltes d’aresta sobre pilars. Als estatges dels senyors, els recintes conserven l’aspecte tradicional, amb bells detalls d’acabats, com ara les rajoles.
La finca era dus agrícola per l’abundància de dret d’aigua al llarg de la seva història.
D’ençà que no hi viu ningú, els interiors i els exteriors presenten un avançat estat de deixadesa.

ARCA demana Seguretat jurídica pel Patrimoni. Des de l’any 2007 ARCA es dirigeix a l’Ajuntament i al Consell de Mallorca per a que actuin com és la seva obligació i aquestes institucions mai han mogut un dit.
Els darrers anys la deixadesa ha arribat a extrems insostenibles.
L’Ajuntament ara ha de demostrar que imposa la seguretat jurídica que té la ciutadania per conservar el seu Patrimoni històric. Que obligui a rehabilitar la estructura de Son Cabrer o que actui d’ofici, per evitar una possible runa cercada o com a mínim no evitada per part del propietaris.