8 de nov. 2011

La Plataforma pro-molí des Castellet s’ha reunit amb l’Ajuntament de Calvià per demanar la conservació d’aquest bé catalogat.

La Plataforma pro-molí des Castellet composta per diferents entitats proteccionistes, entres les que figuren ARCA, AAVV de Calvià, Associació Pere Josep Canyelles, OCB Calvià, SOS Can Veiret, GOB, Plataforma pro-camins públics i oberts, GADMA i Amics de la Vall de Coa Negra s’ha reunit amb el regidor de l’àrea de Calvià el Sr. Miquel Bonet Rigo i li ha fet saber la seva preocupació sobre l’estat de conservació que presenta el Molí des Castellet, declarat com a Bé Catalogat per l’Ajuntament de Calvià.

Aquest element etnològic data de 1830 i és un referent simbòlic pels habitants de Calvià vila, que tot i ser propietat privada, forma part del patrimoni d’un poble que l’estima com a part de la seva història.

Els membres de la Plataforma li han trasmés al regidor el seu compromís de col•laborar, per tal que el molí no acabi sent un caramull de runes. Creim que és important que l’Ajuntament de Calvià negocïi amb el propietari del molí des Castellet, per tal d’arribar a un acord de col•laboració i que es pugui restaurar l’element.

L’estructura del molí presenta deficiències i corre el perill que aquesta pugui venir-se a baix. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Calvià com a autoritat més propera i competent en temes de patrimoni històric ha d’actuar amb responsabilitat i eficàcia, perquè Calvià no pot perdre un element tant sigular.

La Plataforma ha parlat també amb el Sr. Bonet, sobre la situació legal del camí d’accés al molí des Castellet. Cal recordar que al maig de 2010, el propietari d’aquesta finca col•locà il•legalment una barrera, que tancava l’accés a aquest camí. Es va comprovar que aquesta actuació no tenia permís municipal i l’Ajuntament sancionà al propietari. Actualment, tot i la informació que ha presentat la Plataforma a l’Ajuntament de Calvià, on sabem que des de 1840, aquest camí s’utilitzava com a via pública i segons dades del cadastre, també ho reconeix com a tal, el consistori calvianer, no vol reconèixer que el camí d’accés al molí des Castellet és públic.

Marxa reivindicativa, 11 de desembre

L’any passat més de 250 persones participaren a una pujada reivindicativa al molí des Castellet. Aquest any, diumenge dia 11 de desembre es tornarà a repetir aquesta marxa, per tal de mantener viu l’esperit d’aquest símbol calvianer.

La Plataforma pro-molí des Castellet presentà a l’Ajuntament de Calvià 728 signatures a favor del camí des Castellet per un ús pacífic, continuat i immemorial per als ciutadans de Calvià, degut al seu arrelament històric, simbòlic i referencial.