5 de març 2010

Manifest de la Plataforma per la dignificació de la democràcia i contra la corrupció

ARCA participa a aquesta Plataforma, i s'ha adherit al manifest següent:


1.- A les Illes Balears vivim una situació de crisi democràtica per tots els supòsits coneguts de corrupció política. Fa molt de temps que sabem el que passa i encara estam en silenci per això no podem deixar passar ni un dia més sense alçar la veu. La indignació la volem manifestar públicament per mostrar, a tothom, que la ciutadania es rebel·la i diu basta. Ara el que està amenaçada és la dignitat col·lectiva.

2.- La corrupció és un atac al sistema democràtic. S’ha de garantir l’eficiència en la gestió pública, un dels fonaments de l’Estat Democràtic de Dret. Els servidors públics han d’actuar al servei de d’interès general.

3.- Expressam el nostre suport als fiscals, jutges i funcionaris que amb la seva feina permeten aclarir tots aquests abusos i els felicitam i els animam a continuar amb la seva tasca.

4.- La crisi institucional que vivim a les nostres Illes s’ha produït per l’actuació corrupta, d’alguns membres molt destacats de determinats partits polítics. Patim una degradació dels valors i dels principis del sistema democràtic per l’acció d’uns, l’omissió dels altres i per un excés de tolerància social. Feim una crida a tots els partits perquè facin autocrítica i siguin escrupulosos en les seves accions, les persones que trien i la seva vocació de poder.

5.- Cal una renovació en profunditat especialment de les forces polítiques amb membres imputats en casos de corrupció.

6.- Per això, com a primera reacció, feim una cadena de dignitat ciutadana que protegeixi les institucions democràtiques de l’assalt de la corrupció, una cadena que empari el Parlament, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma de caure una altra vegada en les mans dels corruptes que han fet que ens avergonyíssim de les nostres institucions, una cadena oberta a la participació de tots i de totes per tal d’impedir que la corrupció acabi amb la democràcia.


CONTRA LA CORRUPCIÓ : PARTICIPACIÓ CIUTADANA!