10 de març 2010

ARCA DEMANA QUE S’INVESTIGUI AMB ESCRUPULOSITAT LA DESTRUCCIÖ, NO SABEM SI TOTAL O PARCIAL, DEL JACIMENT TALAIÒTIC DE S’AVANCAR A INCA

1. Manifestam la nostra perplexitat.
2. Demanam la conservació i restitució de tot el que sigui possible a l’emplaçament original.

Un cop coneguda la notícia apareguda als mitjans de comunicació, on s’informa de la destrucció del talaiot de s’Avancar (Inca), declarat com a Bé d’Interès Cultural, la nostra entitat veu en aquest succés una manca de responsabilitat i de rigorositat a l’hora de preservar els béns culturals de la nostra illa.

Resulta difícil de creure que un element declarat BIC i per tant amb l’obligació de ser accessible per ser visitat per la població durant uns dies concrets de cada mes, ara es digui que ni el propietari dels terrenys on era ubicat sabia que era un BIC, ni l’administració municipal sabia on era situat realment, ja que al planejament l’ubicava a un altre lloc.

Perplexitat i exigència
La nostra opinió, ben segur que compartia amb la ciutadania, davant aquesta notícia és de perplexitat absoluta, perquè com podem comprovar, aquelles instucions que han de vetllar per la conservació del patrimoni històric han errat de manera estrepitosa, deixant a part la ignorància de la propietat sobre els seus propis béns.


ARCA no dóna per perdut el jaciment. Mantenim l’exigència de recuperació i protecció del mateix i demanam una investigació seriosa que arribi a esbrinar les causes reals d’aquesta destrucció, no sabem si parcial o total.


Des d’ARCA es demana el CONTROL I REVISSIÓ dels planejements urbanístics, on apareixen ubicats els béns històrics que per llei s’han de protegir, com a primera passa, per a fer efectiva la seva protecció.