22 de març 2010

ARCA demana als grups parlamentaris que no tramitin la Proposició de llei RGE núm. 558/10, de modificació de la llei de Patrimoni històric

Sembla que la pressa en consideració es discuteix demà dimarts al Parlament.

Consideram que és una modificació perillossa i atenta contra el futur turístic de Balears.

Aquesta modificació de la Llei de Patrimoni Històric a criteri d'ARCA suposa un perill per la protecció patrimonial, ja que amb la excusa de l'explotació turística permetria “adaptar tota la superfície construïda del BIC a aquesta activitat (turística), sense límit en relació amb el número d’habitacions o places.”

A totes llums aquesta iniciativa no pretén defensar el patrimoni, sinó llevar controls per tal de poder treure un aparent benefici econòmic.

ARCA és conscient de la importància del turisme a l'economia balear. També sóm conscients de la importància del Patrimoni Cultural, Històric i Etnològic com atractiu turístic de llarg recorregut. És per això que una rebaixa de la Llei de Patrimoni tan perillosa com la que es proposa ara, ens sembla inacceptable.

L’aprofitament turístic dels BIC i demès elements patrimonials, com béns catalogats, són perfectament possible amb seny, intel·ligència i moderació i per aconseguir-ho precisament el que és més important és no alterar l’autenticitat dels elements singulars de la nostra Comunitat, o fer les mínimes alteracions.

El patrimoni cultural ha de ser “CONSERVAT” com a motor turístic, NO COM A CONTENIDOR de restaurants i hotels sense control.

Reforma sí, per a millor conservació, no a la proposta actual parcial i incoherent.
ARCA demana una revisió global de la Llei de Patrimoni del 98 per tal de superar els entrebancs que hem notat després d'aquests anys d'aplicació. Però ha de ser una reforma global amb criteris proteccionistes i amb participació de les entitats que treballam per a aquest fí, mai una reforma parcial i incoherent com la que ara es preten.