22 de març 2010

ARCA DEMANA LA RESTAURACIÓ DE L’AQÜEDUCTE DE LA FONT DE LA VILA (ARTÀ)

ARCA ha pogut tenir coneixement personal del mal estat de conservació en el qual és troba la Síquia de la Font de la Vila (Artà), declarada com a Bé catalogat amb el numero d’inventari ART 376 al Catàleg de protecció de patrimoni històric del terme municipal d’Artà.

Les dades històriques ens parlen que aquest gran aqüeducte construït sobre el torrent des Revolts o Son Canals servia per conduir l’aigua canalitzada de la Font de la Vila fins al nucli d’Artà. Fou obra del mestre binissalamer Bartomeu Moyà, qui participà durant el segle XVIII en altres obres a Artà, com a la construcció de la capella de Son Sureda i al portal de Can Sureda.

Al moment que es feia la fitxa de catàleg, durant l’any 2002, ja s’indicava la necessitat d’actuació i de dur a terme una restauració a mig termini, pel seu estat deficient de conservació.

A dia d’avui ja han passat quasi vuit anys des de que es feu aquesta valoració tècnica i creim que l’estructura mereix una intervenció urgent perquè no ens haguem de lamentar en un futur. La zona que més ens preocupa és la banda inferior de l’arc, on es veuen uns espais entre maons que fan inestable la pròpia sustentabilitat d’aquest element etnològic conegut com el pont d’en Vell.

Per aquest motiu heme demant al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament d’Artà el següent:

1. Que un equip tècnic es desplaci fins a l’aqüeducte de la Font de la Vila (Artà), situat sobre el torrent des Revolt o Son Canals per avaluar els danys que presenta la seva estructura.

2. Que un cop analitzades les pertinents anomàlies es faci un estudi que garanteixi la seva conservació.

3. Que es tengui informada a aquesta entitat de qualsevol actuació o decisió.


Última Hora Digital 25-3-2010 Exigen que se restaure el acueducto de la Font de la Vila de Artà

1 comentari:

Corb ha dit...

Uep!

Vos volia recordar que el seu nom és Pont den Vei (Vell) i se troba sobre el Torrent de Can Canals (no de Son Canals), encara que a vegades se digui Torrent dels Revolts, que tenc entès que és una altra branca.

Sembla que fins a principis de sXX els joves d'Artà solien anar a demostrar la seva valentia passant per damunt aquest aqüeducte (que realment és estret i ben alt). Fins i tot se conta que n'hi hagué un que a més de valent era ben fort i passà carregat amb un ase algerí a mè coll.

Hi ha tot un seguit de fets curiosos que ocorregueren per allà i que estan recollits a diversos articles de la revista Bellpuig dels anys 60 i al Llevant dels anys 20.