12 de febr. 2010

embARCA't: "El mobiliari d'Alfàbia"

9-2-2010

Recorregut embARCA't: "El mobiliari d'Alfàbia" dirigit per la restauradora Kika Coll


La visita a les cases d’Alfàbia, aquesta vegada, estava pensada per anar a contemplar i comentar les característiques formals e històriques del seu mobiliari.


Aquest mobiliari pertany a la familia Zaforteza i és l’original de les cases. De tots és sabut l’antiguetat de les mateixes, per tant sabem que ens trobarem amb un repertori històric important i complet.

El recorregut de la visita comença en el portal forà , amb l’enteixinat policromat en forma de pastera invertida, datat dins la segona meitat del segle XIV, seguint i ja dins l’entrada de les cases, amb les caixes d’època barroca, les cadires de braços, bufets de finals del XVII, conjunt de cadiram del XVIII…


No podem deixar d’esmentar que a les cases d’Alfàbia hi localitzam una de les peces gòtiques de més anomenada, la coneguda com a “cadira del rei moro”, tot i que no es d’època islàmica i probablement no fou feta a Mallorca, datada en el segle XIV, de reure i amb un interessant repertori de relleus de talla gòtica, que iconogràficament ens acosten al món literari, però que ara no ve al cas aprofondir-hi.


També trobam una important col.lecció de canteranos, una arquilla, una escaparata i vases de diferents èpoques, entre d’altres mobles, tots ells repartits dins les diferents estances segons la seva funció, acabant la visita dins la biblioteca, allà hi podem observar unes llibreries molt interessants, una tauleta d’estrada i una serie de mobles d’estils diferents , que ens indiquen que la família seguia les modes dels diferents moments històrics.


No podem deixar de comentar que la major part del mobiliari es troba en bon estat de conservació, fet que es d’agrair…

Kika Coll.

Cap comentari: