23 de febr. 2010

ARCA demana la conservació de les alcoves des Port des Canonge

Preocupa a la nostra entitat la protecció del conjunt d’alcoves antigues del port des Canonge, dins el terme municipal de BANYALBUFAR. En particular, preocupa una hipotètica actuació demolidora de l’Autoritat de Costes atès que el conjunt citat es troba ben de ple a la costa i dins el domini públic marítim-terrestre.

Valors paisatgístics, etnològics i culturals
Consideram que aquest conjunt de construccions populars per guardar les barques té els seus orígens a principis de segle XX, des de la primera alcova, Ca l’Arròs. Ara ens trobam amb un conjunt de 24 alcoves que, al marge que qualcuna mereixi alguna directriu d’intervenció específica, constitueixen la imatge més tradicional del port des Canonge i una de les imatges més típiques de la Mallorca preturística, amb els canvis que això ha comportat, i de la serra de Tramuntana. No debades és una imatge mantinguda o aprofitada en obres pictòriques de renom (Quintana, Horrach, Maraver, Reüll, Bonnín, i en publicacions editades pel mateix Consell de Mallorca i per l’Ajuntament. Tenen un valor essencialment paisatgístic atès que formen part de la zona inseparablement.

Llei de Patrimoni, Paisatge Pintoresc i serra de Tramuntama Patrimoni de la Humanitat
Permetre la destrucció de les alcoves o llur modificació fora de les directrius d’intervenció no seria coherent amb la declaració de patrimoni de la serra de Tramuntana (ara proposada pel Consell de Mallorca) ni amb la protecció dispensada per altres instruments normatius (com la Declaració de Paratge Pintoresc de 1972, plenament vigent d’acord amb la Llei 12/1998).
Entenem que per al correcte abordatge del cas, cal tenir en compte l’article 1 de la Llei 12/1998 de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. L’Ajuntament és responsable també del patrimoni propi del poble segons l’article 93 de la llei esmentada.
Diu l’article 1 citat:
I.- Art. 1.2 « El patrimoni històric de les Illes Balears s’integra de tots els béns i valors de la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions, que revelen un interès històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, històricoindustrial, paleontològic, etnològic, antropològic, bibliogràfic, documental, social, científic i tècnic per a les Illes Balears ».

ARCA demana que s’iniciï al Consell de Mallorca l’expedient de declaració de Bé Catalogat
Atès que està en tramitació un expedient per a incoar la declaració de bé catalogat del conjunt d’alcoves, ARCA vol manifestar que per la situació de la zona i per la necessitat de preservar els valors culturals, etnològics i paisatgístics cal iniciar l’expedient de declaració de Bé Catalogat, en el qual hi haurà oportunitat efectiva de tots els interessats de comparèixer i aportar els seus parers, incloses les directrius d’intervenció que requereix una zona tan fràgil com la indicada del Port des Canonge.

Per aconseguir la catalogació i per tant garantir la seva conservació hem dirgit escrits al Sr. Gabriel Cerdà, Director Insular de Patrimoni Històric. Per advertir de les nostres iniciatives també hem dirigits escrit al Sr. Celestí Alomar, Director de la Demarcació de Costes de les Illes Balears.

Cap comentari: