23 de febr. 2010

L’Ajuntament de Palma recuperarà i restaurarà el pont del torrent del Mal Pas al carrer de Robert Graves

L'Ajuntament de Palma, a instàncies d'ARCA i dels veïns, ha rectificat el seu projecte d'enderrocament del pont del Mal Pas, entre el Terreno i la Bonanova.

El Club Diario de Mallorca organizà a la seu de la Cambra de Comerç un col·loqui - presentació del futur del pont en el qual participà el Regidor de l'Àrea de Govern d'Infraestructures de l'Ajuntament, el Sr. Francisco Donate i en nom d'ARCA el secretari de l'associació, el Sr. Joan Pascual.

A la seva presentació el Sr. Joan Pascual va demanar als polítics que, abans de prendre determinades decisions que no es poden tornar enrere, han de mesurar bé les conseqüències, intentant trobar altres possibilitats de solució pel que fa referència al patrimoni històric.

En aquest cas, es va atendre la petició d'ARCA: es varen cercar i trobar altres solucions. Es posarà en marxa la recuperació del pont, amb la qual cosa no perdrem la memòria d'aquest tret d'unió entre les dues barriades de el Terreno i la Bonanova.

L'acció dels veïns, que ens varen donar la veu d'alerta va ser molt important. L'actitud del Sr. Francisco Donate ha permès la recuperació, amb un pressupost pràcticament idèntic al del seu enderrocament (hi hagut un augment de 475.000 a 550.000 euros) i la construcció posterior, a càrrec dels fons FEILO.

Aquest pont es construí a principis del segle XX, sense preveure, per tant, el pas de vehicles pesats. A més, per l'estat de la seva estructura, pel deteriorament de l'us, dels agents atmosfèrics i accidentals no suportaria el pas de vehicles pesats actuals.

Els barris del Terreno i la Bonanova presenten un problema important d'accesos limitats a pas de vehicles de 3,5 i 5 tones. Per això el projecte proposa que el pas de vehicles pel pont estigui limitat, però que la nova infraestructura permeti un servei no limitat al pas de vehicles de més de 5 tones en casos excepcionals (construccions, emergències o mudances).

En tot el procès de decisió i redacció del projecte, ARCA ha estat representada per l'enginyer de camins el Sr. Pere Ventanyol.

Cap comentari: