15 de febr. 2010

ARCA demana urgentment que no s'enderroqui un habitage de El Terreno

ARCA té coneixement de les obres d’enderroc que es duran a terme durant aquesta setmana a un edifici situat al carrer Polvorí, 13 (El Terreno, Palma). L’edifici en qüestió segueix l’esquema d’altres construccions d’aquest singular carrer adoquinat, d’una sola planta i un aiguavés, que dóna a la banda interior de la finca, on es pensa urbanitzar un nou edifici de tres plantes.

Creiem que no hi ha motius per l’enderroc d’aquesta antiga casa, amb cent anys d’història i que segueix el model arquitectònic d’un carrer que de mica en mica va perdent la seva singular arquitectura tradicional.
ARCA creu que es compatible la nova construcció que es pretén edificar amb la conservació d’aquest bé patrimonial, perquè el terreny restant és prou gran i ambdues construccions poden viure en harmonia, respectant-se’n l’una a l’altra.
Creiem que s’hauria de repensar aquest projecte d’enderroc, posar-li una mica de seny, perquè el desenvolupament urbanístic es faci d’una forma equilibrada i sostenible. No creiem que la desaparició d’un exemple de casa d’arquitectura tradicional, substituïda per un nou habitatge de tres plantes ajudi a millorar la imatge d’una barriada prou malmenada pels excessos urbanístics de dècades passades.
Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte des del punt de vista patrimonial és la paret d’esquena d’ase que hi ha al marge sud de la finca, al tram que delimita aquesta propietat amb unes escales que davallen pel carrer Josep Villalonga.
L’Ajuntament de Palma te l’oportunitat de fer veure al promotor aquesta possibilitat, que tant ell, com la barriada o la ciutat guanyaran més si es restaura, qui si s’enderroca.
L’hi hem demanat el següent:
1. Paralització immediata de les obres de demolició al carrer Polvorí, 13.
2. Revisar el projecte i veure que hi ha la possibilitat de recórrer a una altra via més proteccionista.
3. Fer entendre al promotor de les possibilitats que tindria la conservació d’aquest antic habitatge.
4. Conservar la paret d’esquena d’ase, pel seu interès històric, durant el transcurs i un cop finalitzades les obres.

1 comentari:

Nel ha dit...

Qui es troba disposat/da a manifestar-se d'alguna manera per evitar-ho: encadenants´hi, etc.? Jo sí.