2 de maig 2008

ARCA demana a la Direcció General d’esports quins són els seus plans per les cases de Son Llàtzer

Les cases de Son Llàtzer estan incloses al catàleg d’edificis protegits per l’Ajuntament de Palma.

Els anteriors responsables de la Conselleria iniciaren la seva rehabilitació o reforma, que no va arribar a concloure. Els seus plans eren destinar-la com a dependències per a diverses federacions esportives, segons ens varen informar en contestar un escrit d’ARCA enviat el 9 d’octubre de 2007. Al mateix escrit ens comunicaren la continuació de les obres a principis d’any.

Característiques de les Cases de Son Llàtzer

Cases de possessió de planta rectangular i tres crugies que es divideixen en dos cossos; el cos principal te planta baixa (estatges dels pagesos), pis (estatges dels senyors), i porxo; l’altre cos (estables i portassa) només te planta baixa i pis. A la crugia de darrera ambdós cossos es separen mitjançant un petit pati quadrat. Les parets mestres son de pedra i carreu de marès als vans i cantonades. La coberta és a doble vessant de teula àrab. Les façanes, al moment de la catalogació, estaven referides amb vetes geomètriques i separacions d’alçàries.
Quan va ser catalogada es varen descriure interiors conservats amb ceràmiques (rajoles) i mobiliari del XIX. No obstant els rumors que ens han arribat diuen que ha estat espoliada.

Hi han dades històriques de l’antic rafal de Son llàtzer des de l’any 1569. Les cases varen ser comprades per l’Ajuntament de Palma l’any 1995 i desprès cedides al Govern Balear.

Nou escrit a la Conselleria
La preocupació d’ARCA ve donada per no conèixer fins a quin punt les reformes ja fetes han respectat els valors patrimonials de l’edifici i si ha hagut qualque modificació al destí que li donin els actuals responsables d’Esports.
Per aclarir tots els dubtes explicats, des d’ARCA hem enviat un segon escrit amb data de 23 d’abril de 2008.

Cap comentari: