15 de maig 2008

ARCA demana s'aturin les obres del C/ Montenegro, 8 per manca de llicència i perquè no avanci el deteriorament d'una cambra pompeiana de 1810

ARCA s’ha fet ressò per part d’un grup de veïns de les obres que s’estan duent a terme a l’immoble situat al C/ Montenegro, 8 de Ciutat, edifici que fou una continuació del Palau Montenegro.

Segons hem pogut consultar als arxius d’urbanisme, el seguiment de l’obra és el següent:

1.- El 2005 se va demanar llicència d'obra menor per canviar coberta de teulada, però no se va concedir.
2.- Hi ha una llicència de 2006 per "convertir un altell en vivenda" que ja té final d'obra, llavors significa que està finalitzada.

3.- El 2008 hi ha sol·licitada una llicència d'obra menor per arreglar l’altell, canvi de enrajolat i de "solado", però té inconvenients i encara no està concedida.

4.- Actualment (14-5-08) no hi ha cap llicència sol·licitada.

Amb aquestes dades, sense cap llicència en vigor, no es poden fer obres en aquest immoble i més si tenim en compte el patiment que sofreixen els veïns, els quals pateixen, per les tremolors que afecten a l’estructura de l’edifici.

Des del punt de vista històric, cal assenyalar, que a l’interior de l’immoble es troba la “Cambra Pompeiana de Can Montenegro”, dissenyada en 1810 per l’arquitecte madrileny Isidro González Velázquez, integrada dins un estil neoclassicista i que forma part del Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, arquitectònic i paisatgístic de Palma.

Tal i com descriu la pròpia fitxa aquesta presenta “... mal estat, cruis, humitats i despreniments de pintura”, fet que ens preocupa, perquè veiem com que en aquesta immoble no s’està duent cap control per a la correcta preservació i conservació d’aquest espai artístic.

La fitxa del catàleg afegeix que s’ha de “conservar la cambra amb pintures murals i altres elements que es puguin descobrir”.


Amb tots els precedents que exposem hem demanat a l’Ajuntament de Palma:

1. La paralització d’aquesta obra, pel fet de no tenir llicència d’obres .

2. La intervenció dels tècnics municipals per supervisar les obres que s’han dut a terme en aquest immoble.

3. Que els promotors presentin un projecte concret, que asseguri la correcta conservació de la Cambra Pompeiana de Can Montenegro, tal i com està redactat al Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, arquitectònic i paisatgístic de Palma, per tal que es compleixi la llei.


MEMÒRIA HISTÒRICA I ARTÍSTICA


L’edifici situat al C/ Montenegro, 8 de Ciutat apareix documentat als cadastres de 1576 i 1685. Al segle XVI era de la família Pardo i al segle XVII de la família Conrado. El 1804 fou adquirit per la família Despuig i al segle XX ha estat propietat de les famílies Borràs, Dameto i Cavaller.

La Cambra Pompeiana de Can Montenegro, és l’espai més interessant d’aquest immoble, d’estil neoclàssica, fou dissenyada per l’arquitecte madrileny, Isidro González Velázquez, l’any 1810. Un dels dibuixos que dissenyà aquest arquitecte a l’hora de fer el projecte, es troba al Museu de Mallorca, procedent de Raixa.

La Cambra està ubicada a la primera planta d’un edifici d’habitatges vuitcentista, alçat sobre un altre més antic. La cambra es troba a la planta noble i té forma trapezoidal i és de petites dimensions. Aquesta obra d’art fou projectada en el seu moment per petició expressa dels Comtes de Montenegro i restà ignorada fins a 1986.

La Cambra pintada representa un pavelló amb columnes i rics tendals, on es pot veure un paisatge de muntanyes i de marina, on també apareixen pagesos, pastors, pescadors, cavallers,... A les portes hi ha pintades figures mitològiques.
Diario de Mallorca 25-5-2008 Torna a caure Pompeia

Cap comentari: