13 de maig 2008

ARCA demana es preservi l'àrea de trànsit del sistema hidràulic de la Font del Mestre Pere

ARCA s’ha fet ressò per part d’un grup de veïns i investigadors del perill que corre l’àrea per on transita el sistema hidràulic tradicional, denominat la Font del Mestre Pere, situada al nord de sa Garriga (Palma) dins del perímetre de les possessions de sa Cabana des Frares, Son Bibiloni i Son Reus.

Aquesta és una àrea d’alt valor etnològic i paisatgístic, per on travessa el camí públic de Passatemps, via de tipologia medieval amb les fites que l’assenyalen com a antic camí reial. Aquest comunicava Palma amb Raixa i Biniatzent.

Dins aquesta àrea, el més destacat son el conjunt de sèquies que bastien Ciutat i que encara avui dia es conserven. Trobem un conjunt de sèquies d’estil andalusí (segles XIII-XIV), però també es troben trams de sèquies d’estil andalusines (segles XI-XII). En aquest sentit també destaquen una sèrie de Cantimploris, que son casetes de regadiu, úniques a Mallorca pel seu sistema tradicional de rec.

A més cal destacar el conjunt de ponts de factura antiga, que serveixen per travessar els trams de torrent i en casos transportar l’aigua.

Cal argumentar que aquesta és una de les poques restants àrees agrícoles del municipi de Palma, on una comunitat de regants, encara utilitzen aquest sistema de rec per conrear les seves terres. La urbanització d’aquest paisatge agrícola, pot alterar la composició d’aquest sistema hidràulic i el que es pitjor, la contaminació de les aigües, on la seva puresa es pot veure alterada, si apliquen productes químics, com sol succeir als camps de golf.

Hem demanat al Consell de Mallorca:

1. La protecció i declaració de zona etnològica - monument natural per la xarxa de la Font del Mestre Pere.

2. Preservar la puresa de les aigües d’aquest sistema hidràulic, que encara basteix a tota una comunitat de regants, per a un ús diari.

3. Que no s’autoritzi la construcció d’un camp de golf amb un conjunt d’habitatges al seu voltant.

Cap comentari: