19 de maig 2008

La Comissió de Rellotges de Sol d'ARCA critica la desafortunada restauració del rellotge de sol de l'església de Binissalem

Segons ha pogut pogut avaluar la Comissió de Rellotges de Sol d'ARCA que un dels més importants rellotges de sol de Mallorca acaba de ser objecte d’una elaborada, però desafortunada restauració.
El rellotge de sol de l’església parroquial de Binissalem es troba a la façana meridional que dóna a la plaça, a l’esquerra del portal.
La seva posició elevada, molt per damunt dels arbres, fa que pugui passar desapercebut, tot i que amb unes dimensions aproximades de 140x200 cm, és un dels més grans de Mallorca.
Datat al 1709 i realitzat amb una elegància i precisió poc comuns, el rellotge estava format per dues peces de pedra de Binissalem especialment escollides pel seu color, donant-se el cas de que, a diferència de qualsevol altre rellotge antic, es trobava en un excel·lent estat de conservació, ja que només calia repintar-lo.
Abans de la restauració, des de la CRS (Comissió de Rellotges de Sol), es va comprovar el correcte funcionament del rellotge. A requeriment d’un dels responsables qui va aconsellar que qualsevol altra actuació que no fos repintar el dibuix del rellotge, deuria ser consultada.

Incomprensiblement, el rellotge ha quedat completament cobert per una mena de morter monocapa que, això si, reprodueix fidelment el traçat original.
Res a dir de l’impecable treball realitzat, però de la antiga pedra (de una qualitat irrepetible) ni del marc del mateix material (però mes fosc) ha quedat la mes mínima traça.

Davant d’aquesta situació, la Comissió de Rellotges de Sol d’ARCA demana als responsables de l’Ajuntament de Binissalem, la recuperació de l’aspecte original del rellotge, retirant el producte que ara el cobreix. Oferint com sempre, la nostra col·laboració desinteressada davant qualsevol dubte o consulta que pugui sorgir.

Cap comentari: