5 de maig 2008

ARCA demana la recuperació del baluard del Rei a Alcúdia

ARCA s’ha fet ressò per part d’un grup de veïns de la localitat d’Alcúdia, de l’estat en que es troben els murs del baluard del rei, situats al nord de la muralla de la ciutat d’Alcúdia.

Com es pot veure a les imatges que presentem junt al text, aquestes presenten un deteriorament evident, que amb el pas dels anys ha anat agreujant-se i per aquest motiu de preocupació hem instat a l’Ajuntament d’Alcúdia i Consell de Mallorca perquè posin remei a aquest assumpte.

Creiem que una ciutat com Alcúdia, de les més antigues de Mallorca i amb la sensibilitat que ha mostrat des de sempre, per conservar les romanalles, a de tenir cura per conservar i enaltir aquests elements històrics, patrimoni, no només dels alcudiencs, sinó de tots els mallorquins que estimen la nostra terra.

Hem demanat a l’Ajuntament d’Alcúdia i Consell de Mallorca que restaurin, conservin i preservin aquests elements històrics amb la responsabilitat que els hi pertoca des del punt de vista administratiu.

I també, que donin rellevància a aquestes construccions que marcaren un període històric per al desenvolupament de la ciutat.

Cap comentari: