30 de nov. 2017

Visita dels alumnes del Col·legi Monti-sion a l'exposició Bennazar Palma.

Avui ens han visitat els alumnes de quart d'ESO del Col·legi de Monti-sion, on han visitat l'exposició Bennazar Palma i han dut a terme un recorregut històric i artístic pels edificis més significatius del Centre Històric de Palma. 

L'exposició Bennazar Palma és un recorregut cronològic (1900-1933) per les obres més importants a la ciutat de Palma de l'arquitecte Gaspar Bennazar Moner (Palma, 1869 – Barcelona, 1933). La informació es troba en català, castellà i anglès.

Acció patrocinada per: 

L'exposició es divideix en 7 pannells diferents, on es troben els textos i il·lustracions realitzats per Liliana Boffi i les fotografies realitzades per Alejandro Maestro. Aquí es recullen les obres més importants de Bennazar a cada període:
  • 1900-1905: Caixa d'Estalvis de Balears.
  • 1906-1910: S'Escorxador.
  • 1906-1915: Edifici Triquet i Vil·la Schembri.
  • 1915-1920: Pont des Tren i d'en Moranta.
  • 1921-1925: Can Tous.
  • 1926-1930: Can Caubet, la Protectora i Coliseu Balear.
  • 1931-1933: Cinema Born.
L'exposició també aporta uns pannells on conta breument la biografia de l'arquitecte Gaspar Bennazar i recorda els edificis que han estat enderrocats, com ara el Teatre Líric (1910-1968), l'Escola Graduada (1912-1972), el Pont des Tren (1910-2005) o Can Bibiloni (1928-2015).

L'exposició es complementa amb 2 plànols de Palma:
  • Centre històric de Palma: On es localitzen 22 edificis dibuixats a vista de vol d'ocell.
  • Eixample de Palma: On es localitzen 17 edificis damunt el plànol.
Per últim, es podran veure dues maquetes de dos edificis de Gaspar Bennazar, realitzades pels alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, es tracta d'Olis Balle o Magatzem de Can Segura (edifici situat al carrer de Sant Miquel i esbucat a l'any 1998) i el Coliseu Balear. Les maquetes es realitzaren respectivament els anys 1998 i 1999.