7 de nov. 2017

ARCA demana als membres del Consell de Mallorca que atenguin la proposta al Ple per a conseguir la preservació real de la Cartoixa de Valldemossa.

ARCA recorda que al 2014 presentarem al Consell de Mallorca una proposta de redelimitació i redefinició del BIC del Conjunt Històric i Monument de la Cartoixa de Valldemossa

Davant la moció de debat que es durà a terme aquest proper dijous al Ple del Consell de Mallorca sobre la situació de conservació en la qual es troba la Cartoixa de Valldemossa, volem recordar des de la nostra entitat, que a l'any 2014 presentarem al Consell de Mallorca una proposta realitzada per experts, on es demanava la redelimitació i redefinició del BIC del Conjunt Històric i Monument de la Cartoixa de Valldemossa.

Desordre, manca de control i gestió

A l'hora de preparar la nostra proposta, partiem d'una situació en la qual, el monument i el conjunt històric de la Cartoixa de Valldemossa eren inservibles, insuficients i sense directrius d'intervenció. El Monument presenta una declaració genèrica de l'any 1949 (Palau del Rei Sanxo) i el Conjunt Històric fou declarat a l'any 1971. Les declaracions actuals no eviten els següents casos:

- El desgavell en les obres i autoritzacions (obres sense autoritzacions a moltes cel·les i a edificis propis del conjunt monacal).
- La confusió de la ciutadania i de l'Ajuntament de Valldemossa.
- La manca de gestió integrada del conjunt històric (desgavell davant les visites turístiques i explotació del conjunt històric).
- Impotència de l'Ajuntament de Valldemossa per aplicar la normativa.

El Consell de Mallorca té l'obligació de controlar.

Proposta delimitació monument històric Cartoixa
presentada per ARCA a l'any 2014.
ARCA demana la implicació del Consell de Mallorca en la protecció total dels BICs de la Cartoixa de Valldemossa. El Consell de Mallorca ha d'impulsar amb l'Ajuntament de Valldemossa la redefinició i redelimitació els BICs per tal d'aconseguir:

- Un Monument complet, d'acord amb la història: tot el monestir de Cartoixa.
- Un Lloc històric i entorn del monument adequats d'acord també amb la història del convent de Cartoixa que inclogui tot l'espai circumdant per protegir les visuals i l'àmbit natural de Cartoixa.
- Un entorn en part natural i en part urbà que estigui protegit adequadament pel Paratge Pintoresc o Lloc Històric de Costa Nord-oest (mentre no s'actualitzi la declaració de 1972).

L'any 2014 ARCA va presentar molta documentació, encara vigent,  amb l'ajuda de professionals.

Proposta delimitació lloc històric Cartoixa
presentada per ARCA a l'any 2014.
ARCA amb un especialista cartògraf per presentar una planimetria georeferenciada i adequada a la tecnologia actual per aconseguir una redelimitació el més exacta possible i adequada a la cartografia actual.

ARCA presentà tot un dossier sobre Cartoixa de Valldemossa, amb l'ajuda de la Doctora Concepció Bauçà de Mirabò, que contenia:

- Una descripció el més completa possible del BIC.
- Una proposta de directrius inicials d'ordenació del BIC.
- Una sèrie de detalls sobre mobiliari inseparable i adscrit al BIC.
- Fonaments sòlids de la història de Cartoixa i de la proposta de redelimitació.
- Bases sòlides per a la redelimitació proposada.
- Fotografies actuals i històriques.
- Bibliografia sobre Cartoixa.

ARCA  demana a les administracions que assumeixen responsabilitats

ARCA espera que les Administracions sapin estar a l'alçada de la importànicia del Monument i del Lloc Històric de Cartoixa de Valldemossa, un dels BIC més importants i visitats de Mallorca, però tres anys després de la nostra advertència  no han mogut cap passa al respecte.

L'exigència amb la redefinició i redelimitació d'un pla especial com mana la llei a tot Lloc Històric que inclogui:

- Un Pla director de gestió del Monument i del Lloc HIstòric de Cartoixa de Valldemossa.
- Catàleg de Patrimoni que ja està duent a terme l'Ajuntament de Valldemossa.