31 de jul. 2017

ARCA denúncia els desperfectes al convent de Sant Jeroni ocasionats pels camions de gran volum que circulen pel carrer de la Porta de la Mar.

Camions que toquen la façana de Sant Jeroni
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca va presentar una denúncia a la regidoria de Mobilitat i a l'IMOV el passat 25 de juliol, degut a que veiem amb preocupació el trànsit rodat de camions de gran volum que estan circulant (entrada i sortida) pel carrer de la Porta de la Mar, al barri de la Calatrava.

Camions formigonera i d'altre calat circulen a diari per aquest estret carrer del Centre Històric de Palma on es troba el convent de Sant Jeroni, declarat com a Bé d'Interès Cultural (BIC). Aquest covent ha patit desperfectes a la façana que dóna al carrer de la Porta de la Mar, degut a que els camions que han circulat aquests darrers dies són igual d'amples que el carrer.

Aquest és un exemple no només negatiu per a la imatge del Centre Històric, sino que provoquen un deteriorament d'aquesta zona, amb exemples de gran vàlua històrica i cultural com el que acabem d'esmentar.

ARCA demana la prohibició immediata de camions de gran volum per aquesta zona

Desperfectes a la paret.
Llavors, aquest cas, ens dóna un bon exemple que s'ha de prohibir la circulació pel carrer de la Porta de la Mar de vehicles de gran volum des d'aquest precís moment, degut a que els seus estrets carrers no estan preparats per a acollir el trànsit rodat d'aquests.

Tornem a recordar que l'Ajuntament de Palma hauria d'estudiar aquesta circumstància i obligui a que només puguin circular vehicles de petit volum pels carrers del Centre Històric de Palma i que s'adaptin als seus estrets carrers. Actualment, al carrer Sant Jaume, també hi ha un trànsit excesiu d'aquests tipus de vehicles.

ARCA es torna a dirigir a Mobilitat i l'IMOV perquè actuïin urgentment i revisin la normativa

ARCA s'ha tornat a adreçar als departaments de Mobilitat i IMOV de l'Ajuntament de Palma perquè prohibeixin la circulació de vehicles de gran tonelatge pel carrer de la Porta de la Mar (entrada i sortida ) degut als desperfectes que estan provocant a la façana del convent de Sant Jeroni.

També, els hi torna a demanar que estudïin la proposta que els vehicles que circulin pels carrers del Centre Històric de Palma siguin d'un petit tonelatge i llargària i s'adaptin a l'espai en qüestió.