26 de jul. 2017

ARCA preocupada pel trànsit de camions de gran volum per la Calatrava insta l'Ajuntament de Palma a que actui

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació el trànsit rodat de camions de gran tonelatge i llargària que estan circulant (entrada i sortida) pel carrer de la Porta de la Mar, al barri de la Calatrava.

El camions passen per devora del BIC del convent de Sant Jeroni

Camions formigonera i d'altre calat circulen a diari per aquest estret carrer del Centre Històric de Palma on es troba el convent de Sant Jeroni, declarat com a Bé d'Interès Cultural (BIC).

El pas rodat d'aquests grans vehicles són un impacte i provoquen un deteriorament del Centre Històric de Palma.

La nosmartiva municipal presenta excepcions que s'haurien de revisar

Segons els senyals verticals de trànsit d'aquesta zona autoritza un màxim de 5 tonelades i excepcionalment permet en horari de 7:00 a 11:00h un màxim de 16 tonelades. Quan els camions formigonera entren carregats, podem assegurar que es superen les 16 tonelades de pes, llavors s'estaria cometent una irregularitat al respecte.

Però, segons ens informen des del propi Ajuntament de Palma hi ha casos excepcionals, on es pot ser pot superar el tonelatge i és que basta en presentar un aval bancari pels desperfectes que es puguin ocasionar als carrers o edificis, el que ens pareix un agravi comparatiu amb la resta de veïnats.

Aquests casos excepcionals haurien de comptar amb el permís també de la Comissió de Centre Històric

Aquest cas, ens dóna com exemple que s'ha de limitar el pas d'aquests vehicles de gran tonelatge i llargària pel Centre Històric de Palma, degut a que els seus estrets carrers no estan preparats per a acollir el trànsit rodat d'aquests, llavors pensem que aquests casos excepcionals haurien de passar per la Comissió de Centre Històric i Catàleg de l'Ajuntament de Palma.

Seria important que l'Ajuntament de Palma estudïi aquesta circumstància i obligui a que només puguin circular vehicles de petites dimensions pels carrers del Centre Històric de Palma i que s'adaptin als seus estrets carrers.

ARCA s'ha adreçat als departaments de Mobilitat i IMOV de l'Ajuntament de Palma perquè revisin aquest cas i la normativa actual

ARCA s'ha adreçat als departaments de Mobilitat i MOV de l'Ajuntament de Palma perquè comprovin que la llicència atorgada per la circulació de vehicles de gran tonelatge i llargària pel carrer de la Porta de la Mar (entrada i sortida) s'adapta a la legalitat.

També els hi hem demanat que estudïin la proposta que els vehicles que circulin pels carrers del Centre Històric de Palma siguin d'un petit tonelatge i llargària i s'adaptin a l'espai en qüestió.