17 de jul. 2017

ARCA s'ha adreçat a les conselleres i consellers del Consell de Mallorca davant la important votació de demà.

ARCA, entitat que defensa el Patrimoni de Mallorca, s'ha adreçat a les conselleres i consellers del Consell de Mallorca, abans del Ple de demà dia 18 de juliol.

Hem assistit durant les darreres setmanes a un fet que mai s’havia produït des de que nosaltres tenim memòria i que senta un precedent negatiu, impensable fins ara, contra el Patrimoni. La majoria que governa ha anunciat que pensa votar encontra de la decisió de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric a favor de la declaració del Monumemt de sa Feixina com a Bé Catalogat.

Votar en contra de la decisió de la Ponència Tècnica seria un mal precedent

El problema és que el precedent -si es produeix una votació per no declarara com a Bé Catalogat el Monument de Sa Feixina i facilitar que l'Ajuntament de Palma el destrueixi- pot perjudicar a molts altres elements patrimonials que també merexerien una protecció i el polític de torn se podria negar.

És evident que són els polítics qui han de governar i no els tècnics, no obstant ens trobam davant una decisió de caràcter administratiu que ha de complir la Llei de Patrimoni, com bé va advertir l'Assessor Jurídic de la Comissió Insular, funcionari del Consell de Mallorca imparcial.

L'argumentari a favor de la protecció del Monument com a Bé Catalogat, per ARCA, es troba de forma clara si es per a esment en els valors culturals del Monument o grup escultòric de Francisco Roca Simó i J. Ortells, valors arquitectònics, històrics i socials que estan recollits en els informes recollits durant el procediment fins a l'Informe Proposta d'Acord del cap del Servei Jurídic de Patrimoni, proposta ratificada per la Ponència Tècnica de Patrimoni per dues vegades (6 de juny i 11 de juliol). L'informe del cap del Servei de Patrimoni Històric comença dient que sempre ha estat a favor de conservar el Monument esmentat.

Les interpretacions del resultat de la darrera Ponència Tècnica són falses i tergiversades

S'ha tergiversat el resultat i s'ha volgut reinterpretar, entre les abstencions i els canvis entre la primera i la segona ponència. Però cal deixar clar el següent:

  1. A una votació, en democràcia, s’interpreta l'abstenció com un acatament de la decisió de la majoria. Per tant un resultat d'una votació de 4 a favor de protegir i 2 en contra, és el que és, una votació que demana la protecció.
  2. Diuen que el suport a la protecció ha disminuit des de la primera votació fa unes setmanes a ara. És una afirmació falsa.

A més dels arguments històrics i arquitectònics (que expliquen perfectament els professionals Moranta, Castaldo, Nicolau, Rabassa i García-Delgado, a més de la Institució ICOMOS) cal afegir un valor molt important com és ara el valor social i pedagògic, tal com pregonen, també els VeÏns de Santa Catalina i moltes d'altres Associacions. El valor dels monuments també depèn del sentiment social. En aquest sentit sempre hem proposat un consulta ciutadana perquè poguéssim copsar aquest sentiment ciutadà. Però l'Ajuntament de Palma s'hi ha negat en rodó. L’única enquesta publicada diu que el 85% de la població està a favor de mantenir-lo.

ARCA lamenta la manca de consens i sentit comú a la qual s'arribà a l'any 2010 i els insults que hem rebut per defensar el Patrimoni Cultural

ARCA lamenta profundament que un tema ben resolt pels polítics antecessors (Aina Calvo, PSOE, i Nanda Ramon, PSM, amb consens generalitzat el 2010) s'hagi reobert sense cap sentit i desoint el parer dels professionals.

Lamentem també moltíssim que l'insult generalitzat sigui l'únic argument, no només de persones individuals i de grups que es diuen defensors de la “Memòria Històrica” sinó principalment per l'Ajuntament de Palma i els grups polítics ara canviants de decisió. Que n'és de trist desqualificar tota la tasca d'ARCA, una entitat de 30 anys d'història de defensa del patrimoni cultural, sense cap tara de feixisme ni franquisme.

Tard o d'hora, tots lamentarem la pèrdua patrimonial, no ens referim ara al Monument de Sa Feixina, cosa que dependrà més o menys dels Tribunals, sino de la pèrdua dels valors de la defensa del patrimoni cultural i de la ideologització/politització de la defensa dels béns culturals, per molt de temps, o la injusta actuació contra entitats ciutadanes per part d'uns grups polítics que se n'omplen la boca de “participació ciutadana” i de “democràcia” i de “nova política”... Tot això resulta decebedor.