3 de jul. 2017

ARCA celebra la retirada d'uns ferros a l'estructura de s'Alcova d'en Biel de Son Vic, bé catalogat d'Andratx

Estat de l'alcova al mes de gener de 2017.
ARCA va denunciar el passat mes de gener la instal·lació i perforació d'uns ferros a l'estructura de s'Alcova d'en Biel de Son Vic, bé catalogat (EE179) per l'Ajuntament d'Andratx i situat a Vora mar, adossat a l'Avda. Almirall Riera Alemany (Port d'Andratx).

La fitxa de catàleg deixava ben clar que aquesta intervenció no era correcta

L'alcova sense ferros al juny de 2017.
La fitxa de catàleg a l'apartat de directrius d'intervenció diu molt clarament. I textualment el següent:“No es permet la col·locació de publicitat, cables, antenes, aparells d’alarma i conduccions aparents en les façanes i cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o privats que n’alterin greument la contemplació” i les úniques intervencions admissibles són: “Només es permeten les obres de manteniment, consolidació i restauració”.

Les administracions competents ens donaren la raó

Forats de les perforacions metàl·liques que cal restaurar.
Per aquest motiu, varem rebre resposta de l'Ajuntament d'Andratx i de la Direcció General de Ports del Govern de les Illes Balears, ons ens afirmaren que era una intervenció irregular i que aquesta es miraria de solucionar.

Una vegada retirats els ferros, cal restaurar el dany fet als contraforts


Han hagut de passar finalment, 6 mesos, perquè la nostra demana hagui estat realitzada. Però, cal remarcar que una vegada s'han retirat els ferros que alteraven l'element catalogat han quedat els talls que feren als petits contraforts de la part inferior on encaixaren els tubs de la instal·lació metàl·lica.