28 de nov. 2016

Visita a Son Gornals i Porreres dins el programa "Una altra mirada als molins de Mallorca".

Grup d'ARCA davant el molí de Son Gornals. Restaurat pel
Consell de Mallorca a l'any 2007.
El passat dissabte 26 de novembre ARCA va coordinar una visita a la finca de Son Gornals (Porreres), la qual fou dirigida per l'historiador Albert Bouzas i el propietari de la finca Pep julià, qui molt amablement compartí l’experiència de mostrar-nos el treball de conservació i recuperació del molí de vent fariner, que fou restaurat pel departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca a l'any 2007.

Aquesta visita es dugué a terme dins el marc d'un projecte anomenat “Una altra mirada als molins de Mallorca”, organitzat per la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca i coordinat per ARCA.

Puig de Monti-sion.
La finca de Son Gornals es troba documentada al segle XIV, s'ha dedicat històricament a la producció vínicola i blat i presenta un molí de vent fariner dels segles XVIII-XIX, el qual deixà de funcionar cap a 1950. Aquest és un dels 36 molins de vent que hi ha inventariats al municipi de Porreres. Durant les darreres dècades, la família propietèria han estat els Verdera.

Posteriorment, la visita continuà al puig de Monti-sion, on poguerem comptar la història d'aquest centre educatiu de vital importància des de l'edat mitja.

Església parroquial de Porreres.
També visitarem el cementiri de Porreres, on destacarem els tristos capítols de la Guerra Civil, on possiblement foren assessinades més de 130 persones, les quals estarien enterrades a una fossa comú a la part central de cementiri. Durant, els darrers mesos s'ha dut a terme una campanya de recerca i excavació i s'han pogut trobar les restes de 55 persones assassinades durant la Guerra Civil.

Per últim, ens dirigirem cap a la localitat de Porreres, on visitarem el seu centre històric i ferem referències a la vila medieval, on destacarem l'antic Hospitalet, l'antic celler, la Rectòria, l'església parroquial, l'edifici de l'Almonina, l'antiga universitat i l'edifici de la Quartera (avui desaparegut).