4 de nov. 2016

ARCA organitza una conferència sobre “L'arqueologia Subaquàtica a Mallorca".

Sebastià Munar durant la seva intervenció a ARCA.
ARCA finalitzà ahir el cicle dedicat al Patrimoni Arqueològic de Mallorca amb una conferència titulada: “L'arqueologia Subaquàtica a Mallorca. De les primeres recuperacions d'objectes submergits al naixement d'una disciplina”, a càrrec de Sebastià Munar Llabrés, arqueòleg i membre d'IBEAM (Institut Balear d'Estudis en Arqueologia Marítima).

Sebastià Munar ens feu una cronologia dels inicis d'aquesta disciplina, la qual neix als anys'40-50 del segle XX i on s'acaba professionalitzant a partir dels anys'60, gràcies a les aportacions en la matèria de George Bass.

A Mallorca varen començar les primeres inmersions a la dècada dels anys'50 i 60, tot i que aquestes foren nefastes per a la conservació d'aquest llegat patrimonial, degut a que hi hagué nombrosses espoliacions.

Marcatge al jaciment de ses Llumetes (Porto Cristo, Manacor).
Fotografia: Sebastià Munar Llabrés (IBEAM).
A la dècada dels anys'70, hi hagué l'excavació del derelicte del Sec i excavacions a la bocana de Portopi, tot i que aquestes no foren dutes per arqueòlegs, excepte la primera campanya del Sec (maig de 1970). 

A partir de la dècada dels anys'90, les competències de Patrimoni Històric passan als Consells Insulars i es realitza parcialment la Carta de Jaciments Subacuàtics de Mallorca, la qual actualment continua incompleta i per tan fa mal saber amb tot el patrimoni arqueològic subaquàtic que compta Mallorca.

Com a campanyes importants, en aquesta època hi hagué la realizatda a la Cala de Sant Vicenç (Pollença).

Per últim, ens parlà del darrer projecte dut a terme per IBEAM al jaciment arqueològic de ses Llumetes (Porto Cristo, Manacor), on s'han pogut trobar 30 metres d'embarcació d'època antiga.