7 d’abr. 2016

Son Busquets no és un solar. És una oportunitat per a Palma.

ARCA demana que l’equip de Govern que entengui que Son Busquets no és un solar, si no  una oportunitat única per a la ciutat de Palma

ARCA proposa replantejar Son Busquets per guanyar en qualitat urbanística i conservació del Patrimoni

ARCA creu que plantejar Son Busquets únicament com si fos un solar enorme i buit sobre el que crear un barri per 800 habitatges i equipaments, és una equivocació.

Es poden crear els mateixos habitatges i equipaments amb criteris urbanístics moderns, conservant al màxim el record estètic dels usos anteriors.

A Son Busquets es pot crear un espai amb els mateixos equipaments previstos (Casal de barri, poliesportiu, serveis sanitaris, culturals i educatius), però amb uns criteris d’aprofitament de conservació i rehabilitació de tot el que es pugui del que hi ha actualment. Conservant i transformant els usos i les distribucions de la majoria dels hangars existents i els edificis d’habitatges que donen a la Carretera Valldemossa.

Els espais lliures actuals són espectaculars en amplitud i possibilitats, inclosa la vegetació ja existent.

ARCA proposa concentrar gran part de l'edificabilitat al costat de la carretera de Sóller, on l’espai lliure és molt gros. Amb una arquitectura que aporti valors de nova edificació de qualitat, creant nou patrimoni.

Els hangars actuals són edificacions amb gran possibilitats
Amb una compartimentació adequada es poden convertir els hangars en habitatges tipus lofts; espais de co-working, espais d’assaig per a música, dança, teatre,... també espais comercials.

ARCA creu que amb una bona gestió, el PERI es podria modificar provocant el menor retràs possible ja que els equipaments són necessaris per les barriades limítrofes.

El resultat potser enormement il·lusionant per una ciutat que necessita cuidar-se i respectar el rastre de la història. Son Busquets és una oportunitat única.