15 d’abr. 2016

Palma pot perdre un altre edifici històric: Can Baró

Can Baró, situat al carrer d'Andrea Dòria, 6.
Urbanisme pot aprovar la demolició en breu temps: la casa dóna nom a la barriada

Can Baró, ubicat al carrer d'Andrea Dòria número 6, és la casa que dóna nom a la barriada ubicada a l’entorn del Tenis Club.

El fet que aquest edifici no estigui inclòs al catàleg de Palma i per tant dotat de qualque tipus de protecció, és una demostració de la insuficiència de l’esmentat catàleg de patrimoni.

Efecte cridada

ARCA ve denunciant des de fa molts d’anys la necessitat de revisar el catàleg i adoptar mesures provisionals per tal d’evitar la desaparició dels elements singulars que encara queden, tant al centre com a les barriades.

L’anunci de revisió de Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), sense adopció de mesures protectores en realitat ha provocat un efecte cridada per a determinades empreses que sembla s’hagin especialitzat en destruir patrimoni.

Patrimoni no és tan sols el que està catalogat

Perquè hem de recordar sempre que Patrimoni no és únicament allò que està catalogat, precisament les carències de qualsevol catàleg i especialment el de Palma, és el que obliga a entitats com ARCA a estar contínuament lluitant per defensar les empremtes de la historia, també les més humils.

Una empresa sembla que especialitzada en destruir patrimoni

L'empresa que pretèn destruir Can Baró és la mateixa que va destruir Can Bibiloni, la mateixa que va destruir els edificis del carrer Oms de Can Fiol i la mateixa que fa anys lluita per destruir l’edifici de l’Asai de la Plaça de la porta de Santa Catalina. Tot amb la complicitat d’un Pla General obsolet i uns polítics que es limiten a complir la llei i no actuen amb celeritat per prevenir les destruccions.

Basta veure els descomunals edificis que hi ha devora de Can Baró per entendre l’ambició econòmica d’una empresa per qui sembla que el Patrimoni és una molèstia. I també per endevinar els criteris del planejament, gens respectuosos amb la historia de les barriades.


ARCA ha presentat escrits tant a l’Ajuntament de Palma com al Consell de Mallorca per a intentar evitar la destrucció de Can Baró.