18 de febr. 2016

ARCA valora positivament la retirada dels cotxes davant del Mirador de la Seu, però veu negatiu que es mantenguin els taxis aturats

ARCA valora positivament la millora de l’entorn de la Catedral amb la retirada dels cotxes aparcats
A la fotografia s’aprecia que igualment afecten
negativament els taxis com els cotxes

Però no entenem que no s’obligui a retirar els taxis situats a la placeta que s'obri entre l'abside de la Seu i el Museu Diocesà

ARCA, Associació que vetlla per a la conservació del Patrimoni, des de l’any 2013 va proposar a  l’Ajuntament de Palma la retirada de cotxes aparcats i taxis del mirador de la Seu i de la plaça que s'obri entre l'abside de la Seu i el Museu Diocesà.

Els taxis que encara hi romanen en aquesta plaçeta provoquen igualment un impacte negatiu i es pot considerar un greuge comparatiu amb els veïnats

Tot l’espai central de la ja esmentada placeta ubicada a la confluència del carrer del Mirador amb en carrer del Palau, sol estar ocupat durant el dia per taxis que esperen els seus clients mentre visiten la Seu. Hem pogut observar fins a sis o més vehicles al mateix temps ocupant tot el centre de la placeta.
Tenim el convenciment que si es cercàs una alternativa pels taxis tal i com s’ha cercat pels vehicles de les persones veïnades,  la imatge patrimonial de Palma quedaria altament beneficiada.

ARCA va presentar l'alternativa pels taxis reservant qualque plaça davant el Parlament i així li vàrem comunicar ja el més de juliol passat al regidor de Mobilitat

Ara, que al nostre criteri encertadament s’han retirat les places d’aparcament ACIRE, amb l’argument molt raonable i plantejat per ARCA que l’interès patrimonial de l’entorn s’ho mereix, és de justícia cercar d'immediat una alternativa pels taxis i que es retirin de devora la Catedral ja que l’impacte negatiu continua essent el mateix. I lògicament per a les persones veïnades es pot considerar un agravi.

Volem recordar i copiam en cursiva a continuació el text de la nostra doble petició de l’any 2013:

El 28 de maig de 2013 hem enviat a l’Ajuntament de Palma un escrit amb dues demandes concretes:
  1. S’eliminin les places d’aparcament actuals del carrer Mirador i de la placeta inicial del carrer del Palau (Aproximadament uns 18 cotxes).
  2. S’eviti que els taxis que esperen visitants a la Catedral esperin a la Plaça del Bisbe ja que impossibiliten la contemplació i l’ús de l’esmentada plaça per part de qui vista o passeja per la ciutat.
L’Ajuntament actual ha complert amb la primera petició i ho valoram molt positivament. Creim que és de justícia que s’atengui la segona de manera urgent.