9 de febr. 2016

ARCA demana un urgent canvi de normativa de publicitat a les façanes. Les noves tecnologies les perjudiquen estèticament.

ARCA demana que no se permetin llums agressius ni grans vinils ni pantalles dinàmiques a les façanes del Centre Històric i d'elements catalogats

Urgeix una actualització de la normativa de publicitat, de rètols i d’estètica ja que les noves tecnologies estan provocant uns efectes negatius fins fa poc imprevisibles.

ARCA demana que s'incorpori a la normativa de publicitat i estètica a façanes la prohibició de determinats elements que les noves tecnologies permeten i estan provocant efectes negatius sobre el paisatge urbà.

Ens referim a:

Edifici del Bar Cristal.
1. Il·luminacions agressives en colors ja sigui dins o fora de l’edifici (potser també a través de balcons, finestres o escaparates) que condicionen la interpretació visual del conjunt de la façana. (Veure foto de Vodafone a l’edifici del Bar Cristal , i la de un edifici del Born a les distintes terrasses).


Edifici del Born amb carrer Jovellanos.
2. Impressions en gran format de lones, vinils o altres materials que es col.loquen a escaparates o façanes que condicionen la interpretació del conjunt de la façana (Veure foto de comerç al Born).
3. Pantalles fixes i/o dinàmiqus amb imatges que se inserten a façanes i/o escaparates i afecten la interpretació de l’edifici (Veure foto de Can Corbella).
Can Corbella.

Palma en aquest moment té nombrosos exemples per a il·lustrar l’impacte negatiu d'aquests elements.

Vodafone (comerç recent obert a l'Avinguda de Joan March); la tenda del Reial Madrid a Can Corbella, les publicitats descomunals d’alguns comerços, per exemple al Born) fotografies adjuntes.

Un dels criteris de protecció del patrimoni és el patrimoni paisatgístic i visual.

"La protecció del patrimoni cultural de Palma (cal recordar que el centre històric està declarat Conjunt Històric des de l'any 1964 i ampliat a l'any 1972) no pot romandre estàtica i sense adaptar la normativa als nous temps, tant la normativa urbanística com la patrimonial.

Un dels criteris de protecció del patrimoni és el patrimoni paisatgístic i visual. Si, de veritat es vol protegir aquest patrimoni, s’ha d’adaptar la normativa als temps actuals.

Proposam que, temporalment, la Comissió de Centre Històric i Catàleg de l’Ajuntament de Palma pugui impedir aquests fets.

Mentre que la normativa s’adequa a les noves realitats, demanam que Centre Històric tengui capacitat de decisió per obligar a la seva retirada quan afectin al Centre Històric i als Edificis o espais catalogats.