5 de febr. 2016

ARCA lliura els Premis Conservació i Destrucció del Patrimoni.

Joan Ramis, Josep Ensenyat, Pere Ollers, Àngels Fermoselle,
Mikael Landström, Elena Nunes, Josep Masot i Maria Coll.
Casal de Cultura. Museu de Sóller” va guanyar el Premi Conservació del patrimoni d'ARCA

La voluntat de destruir el Monument de sa Feixina per part de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Palma se’n du el Premi Destrucció del Patrimoni.

La candidatura negativa que va guanyar se’n va dur el 80% dels vots.

Les candidatures positives varen estar molt igualades en vots.

Les votacions es feren durant el sopar anual que aquesta vegada es va celebrar al restaurant El Birrete i al qual assistiren 50 persones simpatitzants de l’entitat.

Cada una de les candidatures positives es mereixien haver guanyatAl sopar assistiren representants de les candidatures positives. L’empressari Mikael Landström, un dels nominats, empresari que dóna vida a l’Hotel Portixol i al Tenis Club,  acompanyat de Rafel Vidal, arquitecte que dirigí la rehabilitació d’aquest darrer edifici catalogat. També Joan Ramis, l’empresari i humanista que torna a donar vida plena de futur a la Fàbrica Ramis a Inca amb una rehabilitació exemplar. També assistí el guanyador, Josep Ensenyat que ha agafat el repte de donar continuïtat a la llarga trajectòria de protecció i posada en valor del Patrimoni amb l’entitat  Casal de Cultura. Museu de Sóller.

DURANT EL SOPAR ES LLEGÍREN UNS TEXTS DELS QUE DESTACAM

PREMIS PROTECCIÓ . Casal de Cultura. Museu de Sóller. (Guanyador)

Joan Ramis (Fàbrica Ramis, Inca), Josep Ensenyat (Casal de
Cultura. Museu de Sóller) i Mikael Landström (Tenis Palma
i Hotel Portitxol).
El Casal de Cultura-Museu de Sóller compleix 58 anys de treball per a la cultura, la llengua i el patrimoni.

Ha  organitzat tot tipus d’actes culturals, exposicions i conferències i ha anat ampliant els fons cedits per particulars que van des de vestuari d’època, màscares i il·lustracions científiques, fins a ceràmiques o eines quotidianes en desús. Exemple de la constància i cura de la riquesa patrimonial, Jaume Ensenyat als orígens i Josep Ensenyat ara han donat i donen vida a aquesta institució.

PREMI PROTECCCIÓ. Fàbrica Ramis. 

A qui ens agrada el Patrimoni i veim la cura i el respecte amb el que s’ha rehabilitat Can Ramis: l’estructura, teulades, xemeneia, rajoles hidràuliques... el respecte per tot l'antic i salvable i la conjunció amb lo nou i innovador, no podem si no agrair i admirar la tasca de Fàbrica Ramis i la sensibilitat i humanisme de Joan Ramis.

PREMI PROTECCIÓ. Mikael i Johana Landström. Hotel Portixol.Tenis Club.

Mikael i Johana Landström Empressaris exemplars per concebre el Patrimoni com un plus i no com un entrebanc pels seus negocis.

Vostès poden imaginar qualque empresari de Mallorca que volgués invertir dos o tres millions d’euros en rehabilitar un edifici “catalogat” com el Tenis, sabent a priori que mai aquell edifici arribarà a ser seu ni dels seus hereus perquè és un edifici públic? S’imaginen un empresari mallorquí, que no sigui en Joan Ramis, fent-ho? Veritat que no? El tàndem Mikael-Johana ho ha fet. I ho ha fet perquè és gent intel.ligent, creativa i amb una capacitat de feina excepcional.

PREMI  DESTRUCCIÓ. Voluntat de destruir el Monument de sa Feixina (guanyador)

El monument de sa Feixina és únic a la nostra ciutat i té uns valors patrimonials, històrics, educatius i arquitectònics indubtables.

Nosaltres som demòcrates, antifascistes i antifranquistes. Tenim molt clar que el bàndol que va perdre la guerra era qui defensava la legitimitat democràtica i que la oiosa dictadura va intentar massacrar la dignitat de la gent que pensava distint i creim que la llei de Memòria Històrica és una de les poques coses que s’han fet per restituir la dignitat i la justícia cap a tanta gent tractada injustament.

El Monument de sa Feixina compleix la llei de Memòria Històrica. Hem gastat 39.000 euros en fer les obres d’adaptació. I l'adaptació la varen fer Aina Calvo i Nanda Ramón (l’esquerra) amb el consens del 100% de l’Ajuntament. Cap partit dels que governen ara Cort duia al seu programa electoral res de retirar el monument. Molt menys destruir-lo.

PREMI DESTRUCCIÓ Manca de rigor en la custòdia del Patrimoni del Casal Balaguer

El patrimoni moble del casal, mobles, pintures, ceràmiques i objectes diversos  d’entre els segles XVIII i XX va esser traslladat a un magatzem municipal, a les cases de Son Reus,  per poder dur a terme les obres de restauració i adeqüació de l’immoble.
Hi ha informes municipals que deixen constància de que entre el 2011 i el 2013 s’han realitzat robatoris als esmentats magatzems. L’Ajuntament de Palma no va actuar amb celeritat per recuperar i denunciar les pèrdues.

PREMI DESTRUCCIÓ Promotors del bar Lolita a la Fortalessa Avançada del castell de Sant Carles

La Fortalesa Avançada de Sant Carles és un bé cultural que fou construït a l'any 1762. A la primavera de 2015, sense cap rigor patrimonial uns empresaris volgueren conquerir la fortalesa per a instal·lar el seu negoci. Les obres alteraren considerablement aquest bé cultural amb la construcció d'una piscina, grans tendals, sembrant palmeres i construint una tanca que impedia la contemplació del bé patrimonial.

ARCA desitja que el premi positiu sigui un estímul per continuar i que el negatiu sigui un toc d’atenció per l’Ajuntament de Palma per a que rectifiqui. Hi ha alternatives.