15 d’oct. 2015

ARCA proposa una Moció pel Ple de l'Ajuntament de Palma en relació al Monument de sa Feixina

ARCA HA PROPOSAT ALS GRUPS MUNICIPALS QUE PRESENTIN UNA MOCIÓ PER GARANTIR QUE EL FUTUR DEL MONUMENT DE SA FEIXINA ÉS EL QUE LA MAJORIA DE LA CIUTADANIA DESITJA

La nostra entitat, ARCA (Associació per a la Revitalització dels Centres Antics) ha proposat  a tots els grups municipals de l’Ajuntament de Palma que presentin una moció al proper Ple Municipal. La redacció de la moció té el següent contingut:

Argumentació prèvia:

Desmuntar no és destruir

El pacte de govern signat pels tres partits i/o candidatures que conformen l’equip de govern PSIB-PSOE, MES i Som Palma, incloïa com un dels punts “Desmuntatge i retirada del monument “Baleares” de sa Feixina”.

Com que l’arqueòloga municipal diu al seu informe que el monument no se pot desmuntar, sembla que ara la única possibilitat que planteja l’equip de govern és mutilar uns fragments del monument (relleus esculpits i poc més) i destruir la resta.

És evident que destruir no és desmuntar. Per tant estaríem davant un incompliment del pacte de govern.

Cap partit de l'equip de govern duia escrit al seu programa retirar el monument de sa Feixina, ni feren campanya amb el tema

Igual que és evident que cap dels tres partits polítics o candidatures que conformen l’equip de govern tenien escrit al seu programa electoral la destrucció ni la retirada del monument de sa Feixina. Tampoc no va ser tema de campanya electoral.
Estaríem, llavors, davant una decisió de l’equip municipal no avalada per les urnes i l'evident oposició d'una part de la ciutadania.

El monument ja està contextualitzat i compleix la Llei de Memòria Històrica. Va ser una contextualització per consens

Hem d’afegir que l’esmentat monument va ser ja despullat de qualsevol ensenya i relleu que pogués ser ofensiu per ningú i ara és un monument nu. Dita contextualització es va decidir per unanimitat d’aquest Ple. És ben important la unanimitat en les decisions conflictives. Aquí es va aconseguir.

L’equip de govern ara planteja destruir el monument (quan això no ho recollia el pacte de govern)  i també volen destruir el consens.  Des de la ciutadania, i en primer lloc des d’ARCA es demanam tèntol.

Si s’obstinen a actuar sense el consens, com a mínim que consultin a la ciutadania

Aprofitant que un punt que sí incorporen la majoria dels programes electorals dels partits que conformen el govern municipal és donar participació a la ciutadania amb consultes populars, espais de participació i debat ,

PROPOSAM

1.     Que, donat que no se podria complir el pacte de govern, ja que destruir no és desmuntar, que l’equip de govern mantengui el monument de sa Feixina a la seva ubicació.

2.     Si no volen acceptar l’anterior punt, que es crei un espai de diàleg impulsat per l’ajuntament amb persones enteses de reconeguda objectivitat per determinar la conveniència o no de retirar el monument. Explorant tots els factors que poden influir en la decisió: patrimonials, de memòria històrica, educatius i econòmics.

3.     Si no volen acceptar l’anterior punt, que se convoqui a una consulta popular a la ciutadania de Palma, amb garanties democràtiques, amb una pregunta clara i l'oportunitat per debatre des de tots els punts de vista sobre la retirada o no del monument de sa Feixina.