6 d’oct. 2015

ARCA denúncia l’incivisme destructor del Patrimoni a l’Hostal Términus i a seu entorn

Demanam vigilància efectiva i investigació per descobrir les persones culpables dels fets.

ARCA ha demanat a l’Ajuntament de Palma que la vigilància i el treball contra l’incivisme sigui una prioritat.

La imatge de la ciutat i el nostre Patrimoni queda afectat negativament amb accions vandàliques com aquestes.

Demanam als responsables municipals que li donin prioritat a la retirada d’aquestes pintades per tres motius:

1.     Perquè els edifici de Ses estacions están catalogats i tenen prioritat damunt altres denúncies.
2.     Perquè  la imatge de Palma quedi recuperada.
3.     Per a l’efecte disuasori pels incívics.

Presentarem escrits a l’Ajuntament perquè actuin amb urgència.