10 de juny 2014

PRIMERES ACCIONS DE LA COMISSIÓ LLIMONA-SÓLLER

Pere Ollers (ARCA) i Blanca Castaldo lliurant
instància davant el Consell de Mallorca
PRESENTATS ESCRITS DAVANT L’AJUNTAMENT DE SÓLLER I DAVANT EL CONSELL DE MALLORCA

La Comissió Llimona-Sóller, exercint l'acció popular administrativa per declaració de BIC, en el cas del Consell de Mallorca i, l'acció veïnal i ciutadana de defensa de bens locals de domini públic, en el cas de l'Ajuntament de Sóller, han presentat dos escrits al registre d'entrada de les dues institucions. Duen annex, un dossier de 45 pàgines que explica, entre d'altres aspectes, la importància de l'obra, bé patrimonial del municipi de Sóller i de Mallorca i, es detalla la història fins a la seva desaparició i, el maltractament sofert pel conjunt escultòric, comparant l'actuació d'institucions d'altres llocs, envers una obra de gran qualitat i de l'autor més important d'obra funerària del modernisme.

El primer escrit és una sol·licitud dirigida al Vicepresident i Conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del de Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca del Consell de Mallorca, per demanar que es protegeixi el monument funerari com a BIC i l'altre escrit s’adreça al Consistori en Ple de l'Ajuntament de Sóller, per demanar que recuperi d'ofici el conjunt escultòric. Els dos escrits fonamenten jurídicament la propietat municipal de l'obra de Josep Llimona, “El Sant Sepulcre”, actualment mutilada, profanada i espoliada en part, del Cementeri de Son Sang.

OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ I DEIXADESSA INSTITUCIONAL

També s'exposen les Lleis de Protecció de Patrimoni Històric, la reglamentació de Cementeris i Drets Funeraris, Lleis de Drets morals de l'autor, etc... que tant el Consell de Mallorca com l'Ajuntament de Sóller han deixat de complir amb la seva inactivitat davant aquest tema.

La Pietat de Josep Llimona al cementiri de Sóller
Es recorden a l'Ajuntament les seves obligacions en defensa del Patrimoni i que, la seva deixadesa davant l'absència d'aquest Bé Catalogat del seu lloc, la sepultura 249 del Cementeri de Son Sang, pot ser constitutiva d'infracció penal per malbaratament de recursos patrimonials.

En resum, es demana la declaració de Bé d'Interès Cultural per l'obra i la protecció de l'entorn propi del BIC per a tot el Cementeri, que implica una major protecció.

Per altra banda, es demanen mesures cautelars urgents, entre d'altres, demanar als titulars de la sepultura el retorn immediat de la part desapareguda, recorrent a la col·laboració urgent de les Forces de Seguretat de l'Estat si la petició no fos atesa immediatament pels titulars.

CONCEDIDA AUDIÈNCIA PEL BATLE DE SÓLLER (DIMECRES 18 A LES 12H) I DEMANADA AL VICEPRESIDENT ROTGER.