18 de juny 2014

La Comissió Llimona-Sóller es reuneix amb el batle de Sóller

La Comissió Llimona-Sóller reunida amb el batle de la localitat.
Avui ha tingut lloc una reunió de més d’una hora entre el batle de Sóller, Carles Simarro i els membres de la Comissió Llimona-Sóller, a la qual han assistit Xisco Lladó i Plàcid Pérez (GRES), Rafaela Garcia (Col·lectiu Albaïna) i Josep Masot (ARCA). La reunió s’ha centrat en el grup escultòric anomenat El Sant Sepulcre (La Pietat), realitzat pel conegut escultor modernista català Josep Llimona, i s’ha tractat com a tema central la situació jurídica i patrimonial de l’obra en qüestió.
La Comissió Llimona-Sóller qualifica la reunió com a “fructífera”, tota vegada que l'Ajuntament de Sóller, en paraules del batle, ha entès que es tracta d'un bé municipal catalogat que forma part del patrimoni comú dels sollerics i que, per tant, correspon a l’Ajuntament la seva tutel·la. El batle ha comunicat a la Comissió el compromís adquirit pel promotor de la suposada restauració de la peça de que retornaria a Sóller l’escultura original. El promotor és un dels titulars de la concessió d’enterrament atorgada per l’Ajuntament a perpetuïtat, que ha encarregat fer-ne una còpia a una empresa de Pollença.
A instància de la Comissió, el batle s’ha compromès a exercir la tutel·la patrimonial sobre El Sant Sepulcre, sempre que els informes tècnics i jurídics així ho determinin. La Comissió, per la seva banda, li ha demanat que comuniqui per escrit els termes d’aqueixa tutel·la, que haurien de contemplar i fixar aspectes tals com la data màxima de retorn de la peça original, garanties de conservació per al transport, assegurança, etc. fins al lloc que ocupava al cementeri de Sóller.

El debat sobre la ubicació definitiva de la peça, s'ha deixat en un segon terme, ja que el més important en aquests moments és la recuperació del grup escultòric per part del municipi. No obstant això, i a insistència del batle, els presents han manifestat la seva opinió unànime de que el monument hauria de tornar a ocupar el lloc que el propi autor li va atorgar al cementeri vell de la localitat.