30 de juny 2014

ARCA PREOCUPADA PER LA CONSERVACIÓ DEL MONESTIR DE LES JERÒNIMES (SANTA ELISABET).

DAVANT EL TANCAMENT D’UN CONVENT DELS MÉS VALUOSOS DE PALMA.

Situació generada: el tancament

Fa prop d’un mes ja varen anunciar que les Monges Jerònimes tancaven el Monestir de Santa Elisabet (Plaça de Sant Jeroni, devora els carrers de la Porta del Mar i la Calatrava) per partir cap a un altre Monestir de Monges Jerònimes a Inca. Lamentablement, aquesta és la història anunciada de molts de convents i monestirs que resultarà molt difícil mantenir oberts com a centres de vida religiosa, conventual o de clausura.

No descobrim res especial si advertim que, a partir d’aquesta realitat, comença una etapa nova de gestió d’una part del patrimoni històric i arquitectònic, es tracta d’edificis i conjunts (molts amb horts, cases annexes i auxiliars, església, etc) que constitueixen un tresor patrimonial de Palma i de Mallorca, són també acumulació d’art (orfebreria, retaules, teixit, mobiliari, ceràmica, etc) i contenen també un arxiu documental i una biblioteca que forma part també del llegat valuós dipositat al llarg dels anys en aquests llocs dedicats a l’oració i a l’espiritualitat, però avui lamentablement sotmesos a un canvi radical.

Declaració de BIC

En efecte la protecció del Convent és la de MONUMENT BÉ D’INTERÈS CULTURAL declarat per Acord del Ple del Consell de Mallorca de 15 de novembre de 2004 i publicat al Butlletí oficial de 8 de febrer de 2005 (per tant vàlid i de coneixement públic) .

Propostes d’actuació

ARCA davant la nova situació demana a tots els implicats una actuació decidida a favor de conservar el patrimoni cultural:

  • a l’Orde Religiós que fins ara posseïa el Monestir, que faciliti al màxim l’estudi i diagnòstic del Convent, de l’Arxiu i de la Biblioteca així com dels béns i col·leccions pròpies d’aquest Monestir. És essencial aquesta passa i ja al 2004 hi obligava l’Acord del Consell de Mallorca. Com a BIC ha de poder ser visitat almenys 4 vegades al mes si no hi ha raons que ho impedeixin. Ara amb el tancament als usos religiosos –conventuals- és més evident que mai que és possible aquesta visita dels historiadors i ciutadans.
  • A l’Església que com a propietària del BIC presti la màxima col·laboració perquè aquest diagnòstic i el consegüent pla d’actuació de conservació i restauració es pugui dur a terme.
  • A l’Ajuntament de Palma perquè prengui “cartes en l’assumpte” i es posi en marxa per aconseguir la conservació i restauració del Monument, un dels més ben situats a la Palma antiga (ben al mig de l’àmbit que es vol proposar com a patrimoni de la humanitat).
  • Al Consell de Mallorca, com a Autoritat de Patrimoni Cultural, que posi fil a l’agulla per acomplir la Declaració de BIC del Monestir, de 2004, començant per catalogar i inventariar tots els mobles i col·leccions i seguint amb la planimetria i un diagnòstic per conservar el Monestir .


És necessària una reflexió ciutadana, ja que tots els mallorquins ens hem de sentir interpel·lats pel que està passant i pel que pot passar si no hi ha en totes les institucions implicades una vertadera col·laboració –cadascú al seu lloc- per aconseguir conservar el Monestir de Santa Elisabet. ARCA hi posarà tot de la seva part però és molt important que tots: els veïnats del Monestir, les associacions ciutadanes, les persones religioses i les que gaudien de la visita de l’Església de Sant Jeroni, tots en la mesura de les nostres possibilitats treballem amb una mateixa direcció: la conservació i restauració del Monestir ja! I una restauració perquè la ciutadania pugui conèixer i valorar aquest patrimoni immens llegat de tantes i tantes monges Jerònimes.