20 de març 2014

ARCA demana que es conservin elements etnològics existents a la zona dunar des Camp de Mar

Molí catalogat al camí des Salinar (es Camp de Mar).
Foto: Michels.
ARCA ha pogut tenir coneixement de les obres que s'estan duent a terme a la zona de dunes des Camp de Mar (Andratx), espai de gran valor ecològic i mediambiental, que en breu temps serà construït si cap institució competent hi posa freny.

ARCA ha pogut descobrir durant els decurs del desbrossament d'aquesta zona, d'una sèrie d'elements etnològics, que recorden que aquí hi va haver l'antiga possessió des Camp de Mar.

La zona presenta un molí d'aigua catalogat

Es Camp de Mar a 1915.
Foto: Michels.
Com a elements etnològics podem destacar un molí d'aigua que es troba al camí des Salinar (es Camp de Mar, Andratx), el qual està catalogat per l'Ajuntament d'Andratx (EE 246). Segons la fitxa de catàleg el descriu com a un “Molí de planta quadrada. El cos prncipal és de marès que es presenta a la vista sense referir”. També parla sobre que s'ha de protegir “El molí sencer i el seu entorn”. I en quant a les intervencions diu que s'ha de “Restaurar el molí i acondicionar les immediacions”.

En relació a les obres de construcció que es volen dur a terme en aquesta zona de gran valor ecològic i etnològic, és precís que l'Ajuntament d'Andratx i el Consell de Mallorca tenguin en compte les prescripcions que marca la fitxa de catàleg i es respecti l'element catalogat amb un entorn de protecció considerable, segons marca la llei, perquè aquest no es vegi invadit per les noves construccions.

També s'han pogut trobar un safareig i una era

Era trobada a la zona de dunes.
Foto: Michels.
ARCA vol informar a l'Ajuntament d'Andratx i al Consell de Mallorca que ha pogut constatar, que devora del molí també es troba un safareig i una era, elements etnològics que formen part d'un antic conjunt i que per tant com marquen les directrius del Pla Territorial de Mallorca s'haurien d'incloure al catàleg de l'Ajuntament d'Andratx.

ARCA ha instat a l'Ajuntament d'Andrtax i al Consell de Mallorca perquè actuin urgentment

ARCA els hi ha demanat que els seus tècnics es desplacin fins aquesta zona per comprovar que es respectarà el molí d'aigua, com a element catalogat amb un entorn de protecció adient.

També ha sol·licitat que s'obri un expedient d'incoació per incloure al catàleg de l'Ajuntament d'Andratx el safareig i l'era i/o altres elements culturals que hi pugui aparèixer un cop s'hagi desborssat la zona.