2 de març 2012

Més obstacles davant la Llotja

Dia 25 de novembre denunciarem que havien col•locat una olivera amb una jardinera de ferro oxidat davant la Llotja, però les autoritats no en feren cas, perquè dia 23 de desembre autoritzaren fer una exhibició de vehicles en el mateix indret. En aquell moment, la nostra denúncia fou contundent perquè el cas era reiteratiu. Aquests dies, en relació a la Diada de les Illes Balears, s’ha col•locat una carpa anti estètica de considerables dimemsions davant aquest singular edifici, joia del gòtic civil de Mallorca.

Pareix ésser que a l’Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca no li interessa vetlar per una correcta imatge i estètica de l’edifici civil més important de Palma.

El Govern Balear com a institució responsable de l’organització de la Diada de les Illes Balears demostra poca o nula sensibilitat cap al patrimoni històric. Per una banda, ofereix una jornada de portes obertes per visitar l’interior de l’edifici, però per un altre costat situa un element inpropi, desafortunat i inadequat davant la façana principal de la Llotja, tapant una tercera part d’aquesta.

ARCA seguirà denunciant totes les vegades que faci falta, qualsevol alteració que es dugui a terme davant la façana de la Llotja. Un edifici únic i singular, i que  ha estat recentement restuarat integralment amb diners de tots, llavors mereix que pugui ser gaudit per residents i turistes sense cap obstacle visual.

ARCA considera important que a la nova ordenaça de via pública que està elaborant l’Ajuntament de Palma es mirin i es perfilin exemples com a aquest, perquè la imatge de la ciutat està en joc.