21 de març 2012

ARCA defensa el valor patrimonial de la llengua


ARCA considera que la llengua pròpia de les Balears és un valor patrimonial de primer ordre.

La llengua és el mitjà més habitual de producció de cultura.

La cultura popular s'assenta tota ella en la llengua pròpia. És el cas dels topònims, les rondalles i les cançons

Animam a participar a la manifestació lúdica, culta i pacífica d’aquest diumenge en defensa del patrimoni del català de les Illes: Mallorquí, Eivissenc, Menorquí.

És obligació de qui governa cuidar, estimular el coneixement, la utilització  i la posada en valor d’aquest patrimoni immens.
La llengua pròpia de les Balears és el català amb les modalitats específiques de cada illa: Mallorquí, Eivissenc, Menorquí. Cada localitat, així mateix, té les seves particularitats en quant a pronúncies, i vocabulari.

El català de les illes  ha patit menyspreu i intent d’extermini al llarg de la història. La més recent l’època franquista en que l’ensenyament era exclusivament en castellà provocant una minva espectacular de la producció escrita i l’ús quotidià.

Gràcies a la consciència culta d’unes quantes persones i el seny dels partits polítics durant la democràcia hi ha hagut a Mallorca una certa recuperació de la nostra llengua. Això ha estat possible gràcies a l’esforç i conscienciació del sector de l’ensenyament i  d’amplis sectors socials que estimen la nostra cultura i la nostra parla. ARCA també ha posat el seu granet d’arena, com no podria ser d’altra manera.

Polítiques actuals posen en perill el patrimoni de la llengua
ARCA fa una crida a qui governa per a que abandoni polítiques que posen en perill un patrimoni que ha costat molt recuperar. Estimar la llengua i la cultura és utilitzar-la i donar-la a conèixer. El coneixement del Mallorquí (Català de Mallorca) és i ha estat una eina d’integració per a les persones nouvingudes. És una eina de respecte per la nostra història i és un símptoma d’estimació a la nostra terra, a la nostra illa, a la nostra Comunitat.

La toponímia de Mallorca i de les altres Illes està en perill
La toponímia pròpia (Sa Pobla, Portocolom, Sa Coma, Ses Olleries, Cap Blanc, Cala Egos, Sa Barca Trencada, etc) es produeix en la nostra llengua i forma part del patrimoni cultural dels llocs. De fet, hi ha molts de llocs, immobles, llogarets, elements etnològics que ja no existeixen, però roman el seu nom al topònim. Aquest valor patrimonial amb la legislació que preveuen podrà perdre's.

Demanam a qui governa la recuperació de les polítiques consensuades que han funcionat
Demanam a qui governa i a qui es dedica a la política que defensin la nostra cultura i que no vulguin utilitzar ara la llengua com arma política. El consens amb la nostra llengua ens ha duit a grans coses. Rompre ara el consens, com s’ha fet,  és una equivocació que provocarà mals molt difícils de reparar.

Anirem a la manifestació de diumenge i animam a anar-hi. Defensarem l’ús de la nostra llengua i els topònims
Per tot això, per incitar a recuperar el seny i el consens per defensar la nostra llengua i  defensar els nostres topònims (molts recuperats desprès del franquisme), com un valor patrimonial de primer ordre, ARCA anirà a la manifestació del diumenge i anima la ciutadania a assistir-hi.