16 de març 2012

ARCA s'ha reunit amb la regidora San Gil per expressar-li la discrepància amb el seu tractament del Born

El Born no és una plaça, el Born és un passeig

ARCA ha manifestat a la regidora, al regidor de districte  i als tècnics presents la seva disconformitat específica amb la permissivitat de terrasses al Born.
Hem demanat la rectificació de la decisió, malgrat no hem notat una disposició a fer-ho.

La regidora afirma que és una experiència pilot i que s’ha de valorar posteriorment

Hem advertit de la proliferació previsible de nombrosses terrasses que ocuparan gran part del Born. De fet avui ja s’està instal•lant una segona, sense que la regidora tengués notícia ni sembla que s’hagués donat permís.

El BORN ÉS UN PASSEIG HISTÒRIC. ARCA ho durà a la Comissió de Centre Històric i Catàleg, tot i que ja sabem que l’equip de govern té majoria.
ARCA no està en contra de les terrasses al carrer, però no al Born. Han creat un problema on no hi havia. ARCA durà la qüestió a la Comissió de Centre Històric i Catàleg ja que el Born té fitxa de catàleg i qualsevol decisió sobre ell ha de passar per la comissió.

Coincidència amb la nostra reivindicació de sa Costa des Teatre i la plaça de Sant Francesc.
La regidora i la resta de persones assistents a la reunió han estat d’acord en la recuperació del caràcter de trobada i històric d'aquests dos espais emblemàtics de la nostra ciutat.