1 de jul. 2011

Representants d’ARCA hem mantingut una reunió amb el Regidor d’Urbanisme i Habitatge, el Sr. Jesús Valls.

Acord per treballar i protegir Santa Catalina, però decepció per l’actitud respecte l’edifici de l’avinguda de l'Argentina

ARCA continuarà treballant per conservar l’edifici mentre estigui en peu.Respecte a l’edifici de l’avinguda de l'Argentina el regidor ha mantingut la seva postura manifestada al Ple d’ahir. Tot i que a nivell personal s’estimaria més que l’edifici es conservàs, continua parlant de seguretat jurídica i de que al seu entendre ja no hi ha temps de protegir.


En aquest tema ha estat impossible arribar a un acord ja que el criteri d'ARCA és que la seguretat jurídica a de tocar tots els aspectes, també el patrimonial. I hi ha una Llei de Patrimoni que obliga a conservar elements patrimonials, malgrat aquests no gaudeixin de cap nivell de protecció concret. Basta que els seus valors siguin demostrables. És evident que els tècnics del Consell de Mallorca varen emetre un informe on reconeixien els valors de l'immoble pels seus valors “d’interés local” i per aquest motiu demanaven la seva inclusió al catàleg municipal. De fet, ja vàrem dir ahir que el catàleg provisional pendent d’aprovació al Ple, ja ho incloïa perquè els historiadors contractats per l’Ajuntament per a la revisió de l’antic catàleg, així ho varen considerar. Per tant són dos demostracions dels seus valors.


Mentre l’edifici estigui en peu, ARCA considera que hi ha l’esperança de salvar-lo. I evitar així que una nova construcció amb normativa obsoleta destrueixi l’ambient d’aquesta porta d’entrada a Santa Catalina.Malgrat tot, valoració positiva i col·laboració futura


Mentrestant continuarem en contacte amb el regidor per estudiar modificacions de normatives que són imprescindibles per gaudir d’un urbanisme racional i preservar la fisonomia de la barriada.Malgrat tot la reunió ha estat cordial i la valoram positivament. Confiam que l'oferta mútua de col·laboració i avanç cap a la protecció patrimonial com a eina de projecció econòmica i de futur doni fruits reals.Han quedat temes pendents damunt la taula com la urgent modificació de projecte per a salvar totes les voltes que encara es mantenen a Son Ametller però es preveien esbucar. Hem acordat amb el gerent d’Urbanisme Sr Fernando González, també present a la reunió que a principis de la propera setmana es posarà en contacte amb nosaltres per poder tractar-ho.