30 de juny 2011

Intervenció al Ple de l’Ajuntament de Palma per demanar la protecció de l’edifici d’avinguda Argentina 31, de Santa Catalina

ARCA ha intervengut avui al Ple de l’Ajuntament de Palma per defensar la protecció de l’edifici d’Avinguda Argentina 31 com a primera passa per a la protecció integral de Santa Catalina. Entitals veïnals de Santa Catalina també intervingueren.


La contesta del regidor d’urbanisme Sr Jesús Valls al grup de la oposició PSM que va ser qui va propiciar la pregunta l’hem de qualificar de decebedora. En cap moment va parlar de la importància de Santa Catalina. De la seva intervenció es deduïa molta falta de informació que intentarem subsanar a la reunió que mantindrem amb ell el divendres 1 de juliol. Els interessos generals han de primar.


A continuació copiam el text que varem llegir al Ple.Text presentat per Àngels Fermoselle, Portaveu d’ARCA al Ple de l’Ajuntament de Palma celebrat el dia 30 de juny de 2011:


Sr. Batle, Sres i Srs Regidors, gràcies per permetre la nostra participació avui.
En mom d’ARCA hem vengut a parlar d’un edifici de Santa Catalina construït l’any 1916. Un edifici que l’Ajuntament ja tindria inclòs al seu catàleg d’elements protegits si la revisió que es va aprovar fer per unanimitat en aquest mateix saló de plens, ja estàs ratificada.
Perquè sabem que l’empresa de gestió i difusió del patrimoni cultural Elements, integrada per historiadors i arqueòlegs que va rebre l’encàrrec de redactar aquest nou catàleg ha inclòs l’edifici de Avinguda Argentina 31 al llistat a protegir. A més el nou catàleg ja ha rebut informes tècnics favorables, tràmits municipals dels que són necessaris abans de ratificar-lo en Ple.
Però ara hem d’accelerar perquè l’edifici Avinguda Argentina cantonada Aníbal tan sols te suspesa fins a mitjans agost la seva demolició i no està bé deixar cadàvers pel camí quan hem decidit emprendre la noble tasca de protegir Patrimoni veritat?

Molt menys quan l’edifici del que parlam ha merescut un informe sobre els seus valors patrimonials per part del Consell Insular instant als responsables municipals de Palma a catalogar i protegir l’immoble. I aquest consistori té el deure de fer-ho. No sabem per quin motiu no es varen donar ja les primeres passes abans de la presa de possessió del nou equip, però sí sabem que ara hi ha d’haver la voluntat política de fer-ho, perquè la raó està d’aquest costat.

De vegades ens demanam la gent d’ARCA com és possible que ens trobem en situacions com aquesta. Com es pot consentir que un edifici que no té problemes estructurals estigui en perill de ser esbucat i s’hagi salvat pels pèls per la caparrudesa de gent com nosaltres que patim de veure tanta insensatesa. És veritat que un tribunal ha dictat una sentència de runa econòmica, que no de runa tècnica , perquè no tenia problemes estructurals.
A Arca ens demanam: Qualcú es va molestar en informar al tribunal dels valors històrics de l’edifici? Sabem que no. Perquè quin preu li hem de posar al patrimoni? O és que a un edifici com aquest li hem de donar el mateix valor econòmic que a un buc de bloquets a qualssevol solar. No han sentit parlar del valor afegit, del pes de la història, del conjunt paisatgístic dels carrers d’una ciutat?

Quan demanam a la gent que posi una signatura a favor de protegir l’edifici ens diuen: I perquè ho volen tirar si és tan guapo, i tan antic? Ens ho llevaran tot! Això diuen. La gent del carrer de vegades té més sensibilitat amb el Patrimoni que qui té el deure de vetllar per aquest.

Com veuen el pes del plat de la balança a favor de conservar l’edifici és molt ple. Però em permetin una darrera troballa. Al fascicle d’aquesta setmana del llibre Palma abans i ara, editat per entregues, surt una fotografia del nostre edifici il·lustrant una explicació sobre la barriada de Santa Catalina. Un edifici simbòlic, com veuen. Va ser triat com el més singular per dur la placa d’homenatge a Argentina quan va canviar el seu nom de Ronda de Ponent a Avinguda Argentina. Deixant apart l’encertat o no de la decisió el fet és que era el més singular.

La Comissió de Centre Històric ha de constituir-se. Li demanam al Regidor d’Urbanisme i Habitatge Sr Jesús Valls que dugui l’inici d’expedient de catalogació per a aquest immoble com primer punt de l’ordre del dia a la primera reunió. I que el proper mes vengui a Ple l’aprovació inicial de modificació puntual de PGOU amb revocació de llicències, pensin, repeteixo, que la suspensió temporal acaba a mitjans agost.

La ciutadania li agrairà. Palma ho necessita perquè a més dels seus valors intrínsecs, té un valor patrimonial de primer ordre que és el valor ambiental. La postal, la imatge, el paisatge de Santa Catalina, ja s’ha vist massa alterat. La illeta on està ubicat aquest immoble es conserva amb tots els edificis originals. La de devora també. Aprofitem-ho per a que aquesta conservació sigui garantia de les futures proteccions

Perquè a Arca no ens conformam amb salvar aquest edifici, que ho donam per fet perquè confiam en el seny del consistori. Això tan sols ha de ser la primera passar per SALVAR SANTA CATALINA.

Aquest exemple ens serveix per demostrar a tots vostès que les normes urbanístiques per Santa Catalina (I molts altres indrets de Palma) estan obsoletes. Si aquest edifici s’hagués esbucat podrien aixecar un altre com el de la fotografia que adjuntam, complint totes les normatives (obsoletes, repeteixo), destruint les cantonades arrodonides tan típiques de Santa Catalina a canvi d’un xamfrà despersonalitzador, volant gairebé tot l’edifici a partir del primer pis robant espai públic, impedint el creixement harmònic dels arbres i destruint la línea de façanes de tot el carrer Aníbal i el tram de Avinguda Argentina, amb una estètica aliena a la barriada ... i tantes coses més.
Ja he dit que aquest edifici el salvarem perquè té valors indiscutibles, però la pregunta que ens sorgeix és la següent: I si demà volen tirar el de devora com ho farem? Sres i senyors polítics, aquesta és la seva feina. Nosaltres els ajudarem. No deixem més cadàvers patrimonials. és el nostre futur econòmic i turístic el que ens jugam. No es tracta de que a Santa Catalina no es pugui substituir cap edificació i fer una altra de nova, es tracta de no afavorir-ho i de que allò que es faci nou, no faci malbé la fisonomia del conjunt, que és allò que ens fa atractius.
Perquè sentim molt parlar de la potenciació del turisme de qualitat i els aseguram que són aquests detalls autèntics del rastre de la història, allò que ens fa diferents i atraurà visitants.

Ànim i a la feina: Salvem l’edifici d’Avinguda Argentina 31 com la primera passa per salvar Santa Catalina.