8 de jul. 2011

ARCA demana rectificacions al projecte de reforma de la placeta de l'Església (Algaida)

ARCA ha pogut tenir constància de les obres que s’han dut a terme a la placeta de l’Església d’Algaida. Segons el proposit del projecte era el d’embelliment de la zona, però el resultat final no agrada ni a veïnats, ni als membres de la nostra entitat.

A les fotografies que adjuntem, es pot apreciar com han pavimentat els voltants de l’entrada de l’Església d’Algaida. L’empedrat antic ha quedat envoltat de lloses modernes i ha tapat un escaló inferior que hi havia a uns 15 cm per sota l’estructura antiga, la qual ha quedat a la vista.

Creim que aquestes intervencions una mica agressives, desvirtuen l’originalitat del nostre llegat cultural i provoquen danys irreversibles. En aquest sentit, tenim dubtes de la legalitat d’aquesta obra que ha fet malbé a un detall patrimonial, que a la llarga afectarà a la imatge de tot el conjunt.

ARCA ha demanat a l’Ajuntament d’Algaida i al Consell de Mallorca:

1. Que es revisi aquest projecte i es comprovi que s’han dut a terme els procediments pertinents, avalats per informes tècnics i patrimonials que autoritzassin fer aquesta intervenció.

2. Que es recuperi l’escalonada antiga i que la nova actuació alleugeri l’impacte agressiu que provoca sobre l’estructura antiga.