29 de jul. 2011

Intervenció d'ARCA al ple de l'Ajuntament de Palma

Dijous 28, en representació d’ARCA, Begoña Gómez va llegir el següent text davant el Ple ordinari de juliol de 2011 de l’Ajuntament de Palma.

La intervenció va ser possible per una proposta de resolució presentada pel grup municipal PSM-IV-ExM on proposava la conservació de la façana de l’edifici d’Avinguda Argentina 31. El PP va votar en contra i PSOE finalment es va afegir a la proposta del PSM...; la proposta va quedar rebutjada.


Doble intenció de la nostra intervenció:

- Recriminar als responsables polítics actuals i anteriors la falta de voluntat per a la conservació del Patrimoni. No es pot utilitzar la seguretat jurídica com el gran argument perquè hi ha una Llei de Patrimoni que no ha estat tenguda en compte i aquesta llei vetlla per l’interès general.

-Apostar per la conservació del conjunt de Santa Catalina amb canvi de normativa cap a la consideració de Conjunt Històric.


Hi-intervé Begoña Gómez, Sòcia de l’entitat i veïnada de Santa Catalina

Gràcies Sr Batle, gràcies Sres i Srs regidors.

Assistim avui al Ple perquè volem que consti, a l’acta de la sessió, el rebuig de la ciutadania representada per ARCA al consentiment dels responsables polítics actuals i passats amb la destrucció d’un edifici històric de Santa Catalina que va ser construït l’any 1916 i amb valors patrimonials reconeguts: l’ubicat a Avinguda Argentina 31.

Als responsables actuals els recordam que SÍ tenien temps i capacitat per aturar la seva demolició. El que no han tengut és voluntat política.

Si vostès haguessin votat a favor de la catalogació a la comissió de Centre Històric, avui no seríem aquí per recriminar res sinó per alabar-los. És clar que és més fàcil deixar-se dur per les dinàmiques equivocades amb el Patrimoni de la ciutat, com gairebé sempre s’ha fet.

Però nosaltres necessitam polítics i tècnics valents, que canviïn de dinàmiques i que d’una vegada per totes se n’adonin que Palma i el seu Patrimoni és molt més que el Centre Històric. Perquè els barris de Palma, establits des de finals del SXIX: Son Espanyolet, La Vileta, El Terreno, tot l’Eixample i, evidentment, Santa Catalina, són el nostre paisatge, la nostra història i allò que ens fa únics i atractius.


El catàleg d’edificis protegits no és suficient per a considerar blindat el nostre Patrimoni. Sempre quedaran elements fora. El que és important és que el criteri general sigui conservar la personalitat, i l’autenticitat dels barris en la mesura que sigui possible. És vital que la nova edificació no faci malbé el conjunt estètic de les barriades. I que la normativa urbanística no faciliti la substitució dels edificis originals.


No s’excusin en la seguretat jurídica per haver negat la protecció de l’edifici de Santa Catalina. Vostès han ignorat una llei, la Llei de Patrimoni que estableix l’obligació de preservar tots els elements patrimonials malgrat no estiguin protegits per cap figura concreta. El dret a obtenir rendibilitat econòmica no està per sobre del dret col·lectiu a preservar i gaudir del nostre Patrimoni. A la política, necessitam gent que aposti pel futur econòmic de la rehabilitació i del turisme de passeig per les ciutats.

Tècnics en Patrimoni del Consell Insular informaren, i citam textualment: “El barri de Santa Catalina ... posseeix una tipologia urbanística, en general, bastant inalterada.... conjuntament amb els demés eixamples que es construeixen a la ciutat, formen ja part de la ciutat històrica i com a tals mereixen ser protegits” a més referint-se a l’edifici de 1916 diuen: “Els valors de l’edificació que entenem la fan mereixedora de la seva inclusió en el catàleg municipal vigent resideixen entre d’altres en la seva volumetria, la configuració de la seva façana i els seus elements estilístics”


Reconeguin que s’han equivocat, reconeguin que no han mirat pel Patrimoni. Tan sols reconeguent els errors, podem aprendre i avançar.

La pèrdua d’aquest edifici de cantonada Aníbal Avinguda Argentina és irreparable. Però Santa Catalina és una joia que conserva molt d’esplendor. Donem les passes cap a la seva protecció integral des de Joan Crespí fins a Avinguda Argentina, des de Industria fins al Jonquet. El Regidor Valls es va comprometre amb ARCA a treballar seriosament en aquesta qüestió. Volem fets. Volem que es creï una mesa de treball amb col·legi d’arquitectes, ARCA, entitats veïnals, comerciants, i altres col·lectius que vulgui conservar Santa Catalina

La normativa d’edificabilitat és obsoleta i no podem esperar a una modificació de PGOU perquè deixaríem massa cadàvers pel camí. Santa Catalina, i altres barriades, necessita canvis. Però JA. Tan sols així podrem parlar de seguretat jurídica en tots els aspectes, també en els aspectes Patrimonials i d’interès general.