28 de nov. 2009

embARCA't "Galilea i Son Cortei"

Recorregut embARCA't "Galilea i Son Cortei: passeig històric-poètic"dirigit per l'historiador Miquel Matas i la filòloga Cati Pont

Patrocini: Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació i Cultura, Direcció General de Cultura
Col.labora: Milana Foment del Patrimoni
GALILEA: El balcó de la serra.
Fundació:La fundació del poble esdevé en el s. XVI (1586) quan Bartomeu Cortei segrega un rafal que depenia de la seva possessió dita Son Cortei. Això contradiu, la que fins ara era la versió oficial del naixement d'aquest poble, que ho situava en el s. XIV, que es basava en I'obra d'Ensenyat i Pujol. D'aquesta segregació feta pels Cortei, primer s'hi beneficiaren parents seus i ja més tard s’anirà parcel·lant i subparecel·lant i bastint-hi les cases, que a partir del S. XVII resultarà imparable. Seran persones de Calvià, Andratx o Estellencs i jornalers de les possessions veïnes qui seran els beneficiaris d'aquestes vendes de terres. En els Estims de 1685 ja es troben 21 propietaris (en el poble de Puigpunyent, encara no s'havia fundat cap dels seus barris). El nom Galilea tampoc es troba fins el s. XVII, que va ser quan el llogaret ja estava més o manco consolidat. Pareix ésser que el propietari Lluc Cortei i Estassi (prevere i propietari de Son Cortei) qui atorga aquest nom a aquest nou poblament. A Mallorca altres poblaments d'aquesta època reberen noms bíblics: Betlem, Orient...

L'església:
L'any 1788, es decideix construir una església. Les gestions foren realitzades per Mn. Pedro Rubio, Bisbe de Mallorca, després de la seva visita a Galilea, promogudes per Antoni Barceló i Pont de la Tema, propietari de Conques i pel seu fill, Onofre Barceló, Canonge de la Catedral de Mallorca.
No és fins el 3 de desembre de 1806 que es posa la primera pedra de I'església i comença la construcció. El seu gran promotor, Antoni Barceló i Pont de la Terra, mor abans de veure­la construïda i se n'encarrega el seu fill.
Quatre anys més tard, el 2 de febrer de 1810, es beneeix I'església i s'hi celebra la primera missa. L'església fou erigida vicaria in capite sota la titularitat de la Immaculada Concepció, depenent de la parròquia de la Mare de Déu de Puigpunyent. Dos anys més tard, el 1812, S'enllestiren la vicaria i el cementiri, situats devora I’església. Fins aquell moment anaren a missa a Puigpunyent. A Son Cortei fins el s. XVIII no van tenir oratori, i a Conques també es feien certs oficis destinats als habitants galileus. L'església actual és presidida per un retaule de la Immaculada, que segons tradició oral fou esculpida segons la fesomia d'una al·lota de Galilea.

Destacam:
. Dos molins-fariners a Sa Mola, el d'en Soler i d'en Martí. Els dos en desús, i que molien fins els anys 20. En I'actualitat el d'en Martí esta restaurat i I'altre en situació molt precària.
. Casa de Neu: la casa de neu situada a la cota més baixa de Mallorca i en zona urbana. Es troba semiderruïda a devora Sa Mola.
. Cases i conjunt de marjades: Les cases de Galilea estan en la seva majoria relativament aïllades, si bé creen un nucli unificat i consolidat; moltes d'elles presenten façana allargada i carrera allargada també, la majoria d'elles amb columnes i parral. A dues cases, com ca na Ferrera, s'hi conserven encara un conjunt de teules pintades de voladís. .
. La Plaça i el mirador de ses Timbes: immillorable vista de la costa de Calvià, i amb I'imponent Galatzó a I'esquena. La plaça presenta una tipologia tradicional de plaça amb habitatges del s. XIX, que li donen una especial idiosincràsia.


. L'art: Galilea ha estat sempre un refugi per pintors i escriptors: John Ulbricht, ColI Bardolet, Llorenc Riber, Josep M Quadrado. Qui no coneix el poema GAULEA, LLOC VENTÓS?


Les cases de la possessió de SON CORTEI.

LLOC D'INTERES. Lloc que té un gran interès antropològic ja que és una possessió ubicada al mateix lloc des de la dominació musulmana; Situada en un entorn RURAL entre el poble de Galilea, la moleta de Son Martí i el Puig de na Bauçana.

QUÉ DESTACAM

Un sistema hidràulic d'emmagatzament i reconducció de I'aigua que cau del cel i de la muntanya cap ales cases per a la utilització domèstica i pel regadiu i manteniment del bestiar.
4000 anys a.C. hom féu OBRES HIDRAULIQUES-aplicades a l'agricultura.:-aljubs,-can-als~pous etc. De SON CORTEl podem parlar al dia d'avui de quatre aljubs enllaçats per a la reconducció d'aquesta aigua. A més a més, tenim la cisterna a les cases pel seu ús domèstic.QUÉ PODEM DIR DE LA POSSESSIÓ COM EDIFICI
Les CASES tenen dues façanes, la tradicional i la d'accés actual i dues plantes d'alçat. Un portal d'arc escarser amb doble obertura, ja que aguanta una balconada. A la dreta i embotit dins els murs, hi ha un coll de cisterna de secció quadrada.
El Portal Fora és un altre arc escarser que dóna accés a la clastra de planta quadrada.
A l'esquerra tenim un arc rebaixat que comunica amb el portal antic i un rellotge de sol de 1855, a més de I'escala que puja a la casa dels senyors.

Hi ha una tafona, i abans es troba la botiga d'oli, una estança coberta amb volta de canó.
Durant la CONQUESTA CRISTIANA (1229d.c.), cal apuntar l' augment immediat de la ramaderia i la potenciació de I'olivera a Mallorca i de la vinya a totes les illes. .
La possessió data del S.XVIII ubicada sobre estructures anteriors.

L 'any 1880. al Die Balearen I'Arxiduc escriu, que les cases tenen una cuina peculiar amb xemeneia en el centre. Que a la dreta de la casa hi ha una petita CAPELLA que en altres èpoques era lloc de culte de la gent de la localitat. Destaca la presencia d'una era i a I'esquerra, en un Avenc "de Son Cortei;", acostuma la gent a tirar-hi les despulles dels animals morts.

QUI ÉS SON CORTEI?
Durant I'època islàmica es coneguda com Alqueria Albussa
1302: Andréu Febrer ven un rafal a Jaume Basset, natural de Puigpunyent.
1390-1396: Propietat de Ramon Ribas.
1425: Els germans Albussa la venen a Pere Jofre que la dóna a la seva filla Joana, casada
amb Jordi Cortei, dels hereus dels quals prengué nom.
1595: Lluc Cortei fa testament i declara que a les seves terres té un oratori molt antic que
va servir d'església alllogaret de Galilea.
1784: Apareix al mapa del Cardenal Despuig.
1ª meitat S. XX: És de Josep Balaguer, músic
2ª meitat S. XX i fins I'any 1996: Son Cortei fou de Gabriel Alzamora.
ACTUALMENT és del seu fill Fernando Alzamora Carbonell. La finca té 284 hectàrees de superfície.

Textos Milana-Foment del Patrimoni