20 de nov. 2009

ARCA creu que hi hagut una bona actuació prèvia al jaciment des Castellot de Cala Morlanda, però insisteix en que no es demori la fase de consolidació

El passat 21 d’octubre la nostra entitat es va fer ressò del projecte de construcció d’un nou passeig marítim a Cala Morlanda (Manacor). Llavors, la nostra preocupació es centrà en un jaciment arqueològic que hi ha situat arran de la costa, anomenat es Castellot de Cala Morlanda. Probablement fos un túmul que es troba rematat amb una construcció quadrada al capdamunt de la mateixa. Actualment el conjunt es troba en un mal estat de conservació i d’aquí que la nostra preocupació sigui major, perquè creiem que s’haurà d’actuar amb molta cura.

En aquest sentit ens adreçarem al Consell de Mallorca, on demanarem el següent:

1. Que el nou projecte d’execució de passeig marítim sigués respestuòs amb aquest element històric i no patís cap alteració, degut al seu mal estat de conservació.

2. Que es tingués en compte un perimetre de protecció, per tal que el passeig no passés arran del jaciment i acabés ofegant-lo.

ARCA ha rebut resposta de part del Consell de Mallorca i tot pareix ésser que les passes fetes fins al moment s’han dut correctament. Des de principi d’aquest any s’ha actuat amb cura, amb la supervisió d’un arqueòleg, per veure si es trobaven altres restes històriques, el qual no ha estat així.
En aquest moment queda pendent la consolidació, adeqüació i senyalització d’aquest jaciment, que es durà a terme a través de l’1% destinat a cultura. Entre tots desitjem que aquest projecte no es demori.