16 de nov. 2009

ARCA alerta de l’estat de conservació del Pou Redó de Son Ferrer (Calvià)

ARCA s’ha fet ressò de l’estat de conservació en el qual es troba el Pou Redó, situat entre sa Porrasa i Son Ferrer, al terme municipal de Calvià.

Aquest és un exemple únic per la seva tipologia i creiem que l’Ajuntament de Calvià hauria de vetllar per la seva adequada conservació, degut a la seva recent catalogació.

Esperem que l’Ajuntament de Calvià tengui cura dels seus elements històrics i faci un pla de recuperació urgent, per tal d’evitar el deteriorament d’aquest element etnològic.