21 de nov. 2009

ARCA es reafirma en que el Quarter de Carabiners de Sa Colònia ha de ser catalogat i reconstruit.

Algunes de les afirmacions dels representants del Pacte al Ple extraordinari del Consell celebrat ahir son incorrectes

A més ARCA considera que és urgent l’inici de l’expedient de protecció ja que el plaç d’aturada de la demolició iniciada per l’Ajuntament de Ses Salines és tan sols de tres mesos i ja han passat gairebé dos.

El Consell és competent per protegir un element patrimonial de Mallorca per dos motius jurídics:

a) Perquè és un bé situat a Mallorca i la declaració de catalogat correspon al CIM (d’acord amb l’article 14 de la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears)

b) Perquè l’Estat és competent tan sols si fos un be adscrit a servei públics gestionat per l’Administració de l’Estat. L’immoble a què ens referim, al marge de la titularitat, no està adscrit a cap servei públic com és notori en aquest moment. Es tracta d’un edifici i un solar tancat des de fa anys. De fet la intenció del ministeri és obtenir uns solars per vendrer-los o guardar-los i no es compromet a fer cap quarter de la Guàrdia Civil a cap d’ells, tan sols ho considera com una possibilitat. En aquest cas hem de dir que al nostre criteri la Sra Mascaró va afirmar erròniament lo contrari al plenari de ahir.

ARCA insisteix en la necessitat de que els polítics tenguin cintura per rectificar quan la seva acció no ha estat l’adequada.

S’ha de negociar un nou conveni amb el ministeri del qual el poble de Sa Colònia en surti més beneficiat.