23 d’oct. 2009

Un missatge als partits polítics des d'ARCA: La recuperació del Quarter de Carabiners de Sa Colònia de Sant Jordi ara és el realment improtant


ARCA assisteix a la disputa actual entre Bloc, PSOE i PP sobre les actuacions polítiques amb el patrimoni representat pel Quarter de Carabiners de Sa Colònia i volem traslladar a l’opinió pública un missatge per a cada una de les formacions.

Al Partit Popular

Benvinguts a la defensa del Quarter ara, però volem recordar que han tengut des del més de febrer passat un total de vuit mesos per a que els seus regidors aixequessin la seva veu dins i fora del Ajuntament per defensar un bé patrimonial del qual ARCA, departament de Patrimoni, i diversos historiadors han explicat i publicat els seus valors en nombroses ocasions. Rectificar, però, és de savis.

Què li demanam al PP?

1-Que voti a favor de la ratificació de la incoació de expedient com Bé Catalogat pel CIM del Quarter de Carabiners a la propera reunió de la Comissió Insular de Patrimoni a celebrar el dia 30 de octubre.

2- Que col·labori amb una renegociació del conveni amb el Ministeri de Interior de manera que el Quarter sigui reconstruït i passi a albergar qualque equipament d’interès públic.

Al BLOC.

El Bloc té un regidor a Ses Salines que no ha fet res per salvar el Quarter, al contrari, forma part de l’equip de govern de l’Ajuntament. En canvi des de Patrimoni del Consell han estat els únics que han anat atenent les peticions d’ARCA. Ara la Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell ha aprovat la seva Catalogació com Be Catalogat CIM i la seva reconstrucció.

Què li demanam al BLOC?

1- Que dugui la ratificació de la protecció del Quarter a la propera reunió de la Comissió Insular de Patrimoni que es celebrarà el dia 30 d’octubre i que, per suposat, voti a favor.

AL PSOE

El Batle de Ses Salines i el responsable polític de l’equip de Govern a Sa Colònia són del PSOE. La seva actuació ha estat de menyspreu cap al patrimoni, de menyspreu al Consell i de menyspreu a ARCA. El PSOE té l’obligació cap a la societat de demostrar el seu compromís amb el patrimoni per sobre la temptació d’emparar uns companys que ha actuat de manera molt poc adient.

Que li demanam al PSOE?

1- Que per si vol ser creïble en la defensa del patrimoni no doni suport a actuacions a totes llums imperdonables com la de l’equip de govern de Ses Salines

2- Que voti a favor de la ratificació de la incoació de expedient com Be catalogat pel CIM del Quarter de Carabiners a la propera reunió de la Comissió Insular de Patrimoni a celebrar el dia 30 de octubre.

A UM

El futur batle de Ses Salines, si no hi ha novetat ha de ser un representant de UM, amb el qual ARCA ha tengut una reunió i ha estat perfectament informat de la necessitat d’evitar un destrucció de un bé de primer ordre per Ses Salines i per tota Mallorca ja que era l’únic quarter que restava a la illa. No ha evitat la destrucció.

Què li demanam a UM?

1- Que voti a favor de la ratificació de la incoació de expedient com Bé catalogat pel CIM del Quarter de Carabiners.

En resum, la destrucció parcial del Quarter de Carabiners de Sa Colònia de Sant Jordi se podia i s’havia d’haver evitat.

Ara, d’aquí a uns dies tos els partits polítics tenen la oportunitat i la obligació de esmenar una trajectòria no patrimonial votant a favor per unanimitat de la catalogació i restitució del Quarter.

ARCA confia en què així sigui. Així es tornarà a Sa Colònia de Sant Jordi una peça patrimonial que té unes possibilitats extraordinàries per a transformar-se en fer un centre de activitat cultural o d’equipaments d’interès general.