28 d’oct. 2009

Des d’ARCA ens dirigim a conselleres i consellers representants a la Comissió d’Urbanisme i Patrimoni del Consell de Mallorca

Com sabem, a la Ponència Tècnica de Patrimoni celebrada el dia 20 d’octubre es va aprovar iniciar la tramitació de l’expedient per a la catalogació com a Bé Catalogat del Quarter de Carabiners de sa Colònia de Sant Jordi. També es va acordar la restitució de l’immoble amb la recuperació de teulades, entramat de llenyam i parets. En resum, es va acordar la preservació d’un element patrimonial singular que és el Quarter de Carabiners de sa Colònia de Sant Jordi.

La passa definitiva per a la seva catalogació s’ha de produir a la propera reunió de la Comissió d’Urbanime i Patrimoni del Consell de Mallorca, que es durà a terme el proper divendres dia 30 d’octubre.

Des d’ARCA creim que Mallorca ha d’estar orgullosa de conservar un quarter de carabiners a un lloc especial, just davant Cabrera per a que les futures generacions comprenguin quina era la història del contraban i el seu control.

Esperam el seu vot positiu a la conservació i a la recuperació del Quarter de Carabiners, tal com indicà la Ponència Tècnica. A més des d’ARCA desitjam que la proposta surti per unanimitat.

Tancarem així en positiu, un episodi que mai hauria d’haver passat, si realment s’atenguéssim les recomanacions de les entitats ciutadanes que treballam per a la conservació del Patrimoni de Mallorca, des del més humil fins al més ric.