6 de febr. 2009

Sa Llonja Una fundició de canons durant la guerra de la IndependènciaEl nou llbre d'Àngel Aparicio publicat recentment per Documenta Balear, relata un moment de la història de Mallorca gairebé desconegut.

Durant la Guerra d'Independència la Llonja serví de foneria per a la construcció de canons, fet que provocà nombrosos conflictes i tensions entre els partidaris i detractors d'emprar el monument per aquesta funció.

El llibre descriu totes aquestes circunstáncies, així com les raons que condugueren a transformar la Llonja en foneria i les conseqüències que implicà.