23 de febr. 2009

ARCA lamenta que l'Ajuntament de Calvià no hagi volgut protegir Can Dols

El passat mes d’octubre ARCA va demanar a l’Ajuntament de Calvià i al Consell de Mallorca la protecció de l’habitatge urbà de Can Dols, exemple d’arquitectura popular datat al segle XVII.

En aquests moments les nostres peticions han estat obviades i l’Ajuntament de Calvià ha donat permís perquè aquest habitatge singular sigui derruït per les màquines.El mes de febrer de 2008 el Consell de Mallorca va instar a l’Ajuntament de Calvià perquè aquest inclogués, l’immoble del carrer es Pontet, 25, anomenat Can Dols, en la revisió del Catàleg de Béns a Protegir. També podem veure, com l’Ajuntament de Calvià ha obviat les peticions del Consell de Mallorca per a la seva protecció.

ARCA ha demanat al Consell de Mallorca que depuri responsabilitats contra qui hagi donat aquesta llicència de demolició i en conseqüència el poble de Calvià hagi perdut un altre exemple patrimonial. Cal recordar que fa quatre anys, també foren derruïdes les cases de Can Belembè, també del segle XVII.

Calvià torna a perdre una passa més de la seva identitat, en
lloc de conservar i respectar els elements del nostre passat, es deixa destruir per a construir uns adossats amb una arquitectura no pròpia de la nostra illa, perdent un caire més de personalitat i estètica.

Esperem que l’Ajuntament de Calvià prengui nota i aquest sigui el darrer exemple de l’amputació d’elements patrimonials en aquesta vila.